Thursday, June 9, 2011

၁၃၅ အင္းလ်ားေဆာင္

‘ေသခ်ာလုိ႔လားအစ္မႀကီး၊’

“ငါကုိယ္တုိင္ျဖစ္ခဲ့တာ ဘာလုိ႔မေသခ်ာရမလဲ၊ နင္တုိ႔က တကၠသုိလ္ရဲ႕ အရသာ၊ အဲဒီတုန္းက အေဆာင္သူေတြရဲ႕ဘဝကုိ မသိေတာ့ ေျပာရခက္ပါတယ္၊”
‘အုိ က်ေနာ္တုိ႔စိတ္ဝင္စားပါတယ္ ေျပာျပပါအစ္မႀကီးရယ္၊’
ဒီလုိနဲ႔ ခင္မင္ရေသာ က်ေနာ္တုိ႔၏ အစ္မႀကီးသည္ သူ႔၏အေတြအႀကံဳ တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိေျပာျပခဲ့သည္။

………………………………………..

အစ္မႀကီးသည္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ အစ္မႀကီးသည္ မႏၱေလးကျဖစ္ေသာ္လည္း သူယူရေသာ ဘာသာရပ္သည္ မႏၱေလးတကၠသုိလ္တြင္ မရွိသျဖင့္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္သုိ႔ တတိယႏွစ္မွေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္တြင္ ဂုဏ္ထူးတန္းထိ သုံးႏွစ္ေနခဲ့ရာ၊ သုံးႏွစ္လုံးလုံး အင္းလ်ားေဆာင္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္ရခဲ့သည္။

သူတုိ႔ေက်ာင္းတက္ေသာအခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြသည္ ဒီဂရီေကာလိပ္သာရွိေသး၍ ရခုိင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအခ်ုိဳ႕သည္ စစ္ေတြဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ မရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္သုိ႔ လာတက္ရသည္၊ ထုိ႔အတြက္ အင္းလ်ားေဆာင္၏ ေလးပုံတစ္ပုံသည္ ရခုိင္ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ က်န္ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ မွာလာေသာ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံျဖစ္သည္၊ ထုိ႔အတြက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာသူမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးေနခြင့္ရခဲ့ျခင္းသည္ သူ႔ဘဝအတြက္ အမွတ္တရ အရွိဆုံးအခ်ိန္ဟု အစ္မႀကီးကေျပာျပသည္။

ပထမဦးဆုံး အင္းလ်ားေဆာင္သူ ဘဝမွာ အစ္မႀကီးသည္ အထဲဘက္ ရွစ္ေယာက္ခန္းတြင္ေနရသည္၊ တကယ္ေတာ့ ဆယ္ေယာက္ခန္းျဖစ္သည္၊ ဘုရားေဆာင္နဲ႔နီးသည္၊ ထုိရွစ္ေယာက္ထဲတြင္ ေမဂ်ာတူသုံးေယာက္၊ အီးေမဂ်ာႏွစ္ေယာက္၊ ေလာဂ်စ္ကတစ္ေယာက္ အနယ္နယ္မွျဖစ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ေယာက္မွာ ရခုိင္ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ ေရာက္စႏွစ္မွာ ထုံးစံအတုိင္း အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ အေဆာင္မွဴးကုိေၾကာက္၊ ေဟာက်ဴတာကုိေၾကာက္ အခ်င္းခ်င္းလည္းျပန္ေၾကာက္နဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေက်ာင္းသူဘဝကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းရင္း တစ္နွစ္ဘယ္လုိ ကုန္ခဲ့မွန္းမသိေပ၊ ထုိအခ်ိန္က ေဟာ(hall)ေနရသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အျပင္ရုိး(row)က အခန္းေနရသူေတြကုိ သေဘာက်သည္၊ အားက်သည္၊ အျပင္ရုိးေနရသူေတြသည္ အျပင္က သီခ်င္းလာဆုိရင္ ေကာင္းေကာင္းၾကားရသည္၊ ကုိယ့္အသိ ကုိယ့္ႀကိဳက္တဲ့ အသံရွင္ဆုိရင္ အေဆာင္ေစာင့္နဲ႔ေပါင္း၍ လက္ဖက္သုပ္ေလး မုန္႔ေလးေပးခုိင္းလုိ႔ရသည္၊ သီခ်င္းဆုိသံမ်ားအျပင္ တစ္ခါတစ္ေလ အသဲကြဲသူတုိ႔ အမုန္းပြားသူတုိ႔ လာငုိခ်င္းခ်သံ ဆဲဆုိသံမ်ားလည္းၾကားရသည္၊ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ မေန႔က ဘယ္သူ႔အတြက္လာဆုိသြားတာ၊ ဘယ္သူကျဖင့္ အဆဲခံရတာ၊ ဘယ္သူကျဖင့္ ကဗ်ာရြတ္ခံရတာ စသျဖင့္မိန္းမပီပီ ေဖါက္သည္ျပန္ခ်လုိ႔ရသည္၊ ေဟာေနရသူေတြကေတာ့ သူတုိ႔ေျပာတာနားေထာင္ယုံပင္။

ေဟာေနရသူေတြကေတာ့ အျပင္ကသီခ်င္းဆုိသံကုိ သဲသဲကြဲကြဲမၾကားရေပမဲ့ အျပင္ရုိးေနရသူေတြအတြက္ အားက်စရာေတြရွိသည္၊ ဖ်ာလိပ္နတ္ေမးျခင္း၊ သရဲေခၚျခင္း၊ ေဗဒင္လကၡဏ ေဟာျခင္း ပုိကာေဒါင္းႏုိင္ျခင္းတုိ႔လုပ္လုိ႔ရသည္၊ ဖ်ာလိပ္နတ္ေမးျခင္း၊ သရဲေခၚျခင္းတုိ႔တြင္လည္း ကခ်င္နည္း၊ ေယာနည္း၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚနည္း၊ ရခုိင္နည္း စသျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က နည္းမ်ဳိးစုံသုံးလုိ႔ရသည္၊ ဒါအျပင္ ရွမ္းျပည္ကေရႊလိေမၼာ္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ေခါင္ရည္ေတြနဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္ရာေနရာလည္းျဖစ္သည္။

အစ္မႀကီးသည္ အေဆာင္ေရာက္ၿပီး ပထမႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ အျပင္ရုိး၏ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ထိေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္၊ ေက်ာင္းၿပီးေတာ့မည္ စီနီယာတစ္ေယာက္သည္ ရြာမွာက်န္ရစ္ခဲ့သူနဲ႔ ခုမွေက်ာင္းမွာေတြ႔ရတဲ့သူ ဘယ္လုိေရြးမလဲ အခက္ေတြ႔ေနသည္၊ အစ္မႀကီးတုိ႔အခန္းထဲမွ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚသူသည္ ဖ်ာလိပ္နတ္ႏွင့္ ေဗဒင္လကၡဏ ေဟာရာတြင္ နာမည္အသင့္တင့္ရသည္၊ ထုိအတြက္ စီနီယာသည္ သူ ဖ်ာလိပ္နတ္ႏွင့္ ေဗဒင္လကၡဏေမးရန္အတြက္ အစ္မႀကီးႏွင့္ တစ္ည အခန္းလဲၾကသည္၊ အေဆာင္မွဴးႏွင့္ ေဟာက်ဴတာေတြမသိေအာင္လည္း လုပ္ရသည္၊ စီနီယာ၏ အခန္းနံပတ္သည္ ၁၃၅၊ ဒီမွာ အစ္မႀကီးသည္ အခန္း ၁၃၅ ႏွင့္ စတင္ရင္ႏွီးခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

အခန္း ၁၃၅ သည္ အင္းလ်ားေဆာင္၏ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိသည္၊ အင္းလ်ားလမ္းကုိမ်က္ႏွာမူထားသည္၊ အေဆာင္ပါလာနဲ႔လည္းနီးသည္၊ အေဆာင္ေရွ႕သီခ်င္းဆုိသံမ်ားကုိ အနီးဆုံးၾကားရေသာ အခန္းျဖစ္သည္၊ အေဆာင္ေစာင့္ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေခၚႏုိင္ျပဳႏုိင္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္၊ တစ္ခါတစ္ေလ အေဆာင္မွဴးစုိက္ထားေသာ ပန္းပင္မ်ားမွ ပန္းရန႔ံေလးေတြကုိရေသာေနရာလည္းျဖစ္သည္၊ အခန္း ၁၃၅ သည္ ေဟာခန္းႀကီးကုိ ႏွစ္ေယာက္ေနအခန္းေလးခု ဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္သည္၊ ထုိအတြက္အခန္းနရံမ်ား၏အေပၚပုိင္းသည္ မ်က္ႏွာက်က္ထိမေရာက္ပဲလြတ္ေနသည္၊ ေနာက္ၿပီး ၁၃၅ ဆုိသည္က ၁+၃+၅=၉ ျဖစ္သည္၊ ၉ အခန္းျဖစ္သည္၊ ေဘးအခန္း ၁၃၆လုိ ဘူအခန္းမဟုတ္ေပ။

ထုိညက အစ္မႀကီးသည္ တကယ့္စိတ္လွဳပ္ရွားမိသည္၊ ညမုိးခ်ဳပ္သည္နဲ႔ သီခ်င္းသံတုိ႔ထြက္ေပၚလာသည္၊ စီနီယာ၏ အခန္းေဖၚက သီခ်င္းမႀကိဳက္ေသာ္လည္း ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႔လဲ၊ ဒီအဖြဲ႔ကျဖင့္ ညႏွစ္နာရီၾကျပန္လာလိမ့္မယ္ စသျဖင့္ သူကုိ ေျပာျပသည္၊ ထုိညက အစ္မႀကီးသည္ သီခ်င္းဆုိသံမ်ားကုိ နားေထာင္ရင္း ညႏွစ္နာရီေက်ာ္ ေလာက္မွ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္ထင္သည္၊ မနက္ စီနီယာ၏ အခန္းေဖၚႏူိးမွ ႏုိးေတာ့သည္၊ ဒီလုိနဲ႔ အစ္မႀကီးသည္ အခန္း ၁၃၅ အိပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ညေတြမနည္းခဲ့ပါ။

…………………………………….

ေနာက္ႏွစ္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ အစ္မႀကီးသည္ အခန္းေျပာင္းရသည္၊ တုိက္ဆုိင္သည္ဟုေျပာရမလား သူရသည့္အခန္းက အျပင္ရုိးအခန္း ၁၃၅ ျဖစ္ေနသည္၊ အစ္မႀကီး၏ အခန္းေဖၚသည္ မုံရြာကျဖစ္ၿပီး၊ အစ္မႀကီးကုိ အရမ္းခင္အလုိလုိက္သည္ဆုိ၏၊ အခန္း ၁၃၅ သည္ အစ္မႀကီး၏အခန္းျဖစ္လာေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္ေနရမည့္ အခန္းသည္ အနည္းဆုံးညညၾကရင္ သုံးေယာက္ေလာက္ျဖစ္ေနတတ္သည္၊ ဒီေန႔က်မေကာင္ေလး သီခ်င္းလာဆုိမလုိ႔တဲ့ဆုိရင္ အစ္မႀကီးက လာခဲ့ေလ အားလုံးအိပ္ခ်ိန္ေပါ့နဲ႔ ဒီလိုျဖင့္ ၁၃၅ သည္စည္ကားခဲ့သည္၊ ထုိအတူ အသံတုိးညွင္းစြာျဖင့္ စကားအမ်ားႀကီးေျပာတတ္ေသာ အက်င့္ကုိရခဲ့သည္၊ အေဆာင္မွဴးမၾကားေစရန္ ေဘးအခန္းေတြကုိ မေႏွာက္ယွက္မိေစရန္ျဖစ္သည္၊ ၁၃၅ အတြက္ဆုိၿပီး သီခ်င္းေတာင္းဆုိမႈ သီဆုိမႈမ်ားပင္ရွိလာသည္၊ အေဆာင္ေရွ႕လာဆုိေလ့ရွိၾကေသာ နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္မ်ားပင္ ၁၃၅ ကုိသိလုိ႔ေနၿပီ၊ သီခ်င္းသစ္မ်ား၏ သီခ်င္းစာသားလုိခ်င္ရင္ ၁၃၅ မွာယူလုိ႔ရတယ္အထိျဖစ္ခဲ့သည္၊ ဒီလုိနဲ႔ စာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္သည္လည္း ၿပီးဆုံးလုိ႔သြားခဲ့သည္။

…………………………………….

ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ အစ္မႀကီးသည္ အ့ံၾသမႈကုိႀကံဳရျပန္သည္၊ အေဆာင္မွဴးသည္ အစ္မႀကီးကိုေခၚ၍ အခန္း ၁၃၅တြင္ပဲ ျပန္ေနရန္ေျပာသည္၊ အစ္မႀကီးသည္လည္း အေဆာင္ အီးစီအဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ ဒီလုိနဲ႔ အခန္း ၁၃၅ သည္ မႏွစ္ကလုိ ရွင္သန္လွဳပ္ရွားေနျပန္သည္။

မွတ္မွတ္ရရ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ ခရစ္စမတ္အႀကိဳညတြင္ ကခ်င္ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ အျပင္ကဝုိင္အရက္ယူလာသည္၊ သူနဲ႔အတူ ခရစ္စမတ္အႀကိဳဆင္ႏြဲဖုိ႔ေျပာသည္၊ အေဆာင္မွဴးဒီညမရွိေၾကာင္း သတင္းရထားၿပီျဖစ္သည္၊ ထုိအတြက္ သူငယ္ခ်င္းေလးေယာက္စုၿပီး ၁၃၅ တြင္ဒီညဝုိင္းဖြဲ႔ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္၊ က်န္ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း အားတဲ့အခ်ိန္လာခဲ့ရန္ ဖိတ္လုိက္သည္။

ဝုိင္းကုိ ေစာေစာပင္ ညကုိးနာရီခြဲေလာက္မွာ စျဖစ္သည္၊ ေျမပဲေလွာ္၊ ရခုိင္ငါးေလးေၾကာ္၊ ဝက္အူေခ်ာင္းေၾကာ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုပ္နဲ႔ အျမည္းသည္ၿမိဳင္ေနသည္၊ အခန္းမီးကုိမဖြင့္ပဲ၊ ဓါတ္မီးကုိ စကၠဴအုပ္ေဆာင္းလုပ္ကာ ဖြင့္ထားသည္၊ ဝုိင္အရက္ႏွစ္ပုလင္းက ႏုိင္ငံျခားကလာသည္၊ ေျခာက္ေယာက္လုံးအနည္းဆုံး တစ္ငုံစီေတာ့ေသာက္ရသည္၊ အစ္မႀကီး၊ ကခ်င္ေက်ာင္းသူႏွင့္ က်န္ႏွစ္ေယာက္ အမ်ားဆုံးေသာက္ၾကသည္၊ ညတစ္နာရီေက်ာ္ေသာအခါ အားလုံးမူးေနၾကၿပီျဖစ္သည္၊ ႏွစ္ေယာက္အခန္းျပန္ၿပီး အျမည္းအတြက္ ပဲေၾကာ္သုပ္သြားသုပ္သည္၊ အေဆာင္ေရွ႕မွာတစ္ေယာက္က ထူးအိမ္သင္သီခ်င္းလာဆုိေနသည္၊ ထူးအိမ္သင္သီခ်င္းေတြကုိ အစ္မႀကီးႀကိဳက္သည္၊ မူးမူးနဲ႔ အသံမထြက္တစ္ထြက္ေလး လုိက္ဆုိမိေနသည္။

လေရာင္ထဲ ကုိယ္လမ္းေလွ်ာက္ခ်င္တယ္......
…….. ေတြးၾကည့္ရင္ ကုိယ္သိပ္ေပ်ာ္တာပဲ……
ခ်စ္သူရဲ႕ အရိပ္ကေလးျဖစ္ခ်င္တယ္.....
ေဆြးတယ္.....အုိးအုိးအုိေဆြးတယ္.....

သီခ်င္းလုိက္ဆုိေနေသာ အစ္မႀကီး အသံတိတ္သြားသည္၊ မ်က္လုံးဖြင့္ၿပီး ပါးစပ္ကဟထားသည္၊ မ်က္ႏွာကျပံဳးေနသည္၊ ကခ်င္ေက်ာင္းသူက မင္းမေနာက္နဲ႔ကြာ ဆုိၿပီး လက္ေမာင္းကုိတြန္းလွဳပ္သည္၊ အစ္မႀကီးက ဘာမွမတုန္႔ျပန္ အဲလုိပုံစံႀကီးနဲ႔ ၾကက္ေသေသေနသည္၊ ဒီေကာင္ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ့ေကာင္ဆုိၿပီး ရယ္ရယ္ေမာေမာလုပ္ေနၾကသည္၊ ေလးငါးမိနစ္ၾကာေသာအခါ အတူေနမုံရြာသူက ဒီေကာင္တစ္ခုခုျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ေျပာလုိက္ေတာ့၊ အားလုံးေၾကာင္ေနၾကသည္၊ အသက္ရႈေသးရဲ႔လားအေမးမ်ားနဲ႔၊ ေျခမခ်ဳိးစသျဖင့္ အစ္မႀကီး၏ ကုိယ္လုံးႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိကုိင္ကာ လွဳပ္ႏွူိးေနၾကသည္။

အစ္မႀကီးသည္ သီခ်င္းကုိလုိက္ဆုိေနရင္း သတိလစ္သလုိခံစားလုိက္ရသည္၊ သတိျပန္ရလာေသာအခါ၊ အစ္မႀကီးသည္ ေပါ့ပါးသလုိခံစားရသည္၊ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ေအာက္တြင္ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ား သူ႔ကုိ လွဳပ္ႏွူိးေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္၊ သူသည္အခန္း၏အေရွ႕ေထာင့္ မ်က္ႏွာၾကက္ေပၚတြင္ေရာက္ေနသည္၊ သူျပန္ဆင္းရန္ သူကုိယ္ထဲျပန္ဝင္ရန္ႀကိဳးစားၾကည့္သည္၊ မရ၊ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပဲေၾကာ္သုပ္လာေသာ သူငယ္ခ်င္းတံခါးဖြင့္ဝင္လာသည္၊ ဘာလုိ႔တံခါးဖြင့္လုိက္တာလဲ၊ ျမန္ျမန္ျပန္ပိတ္ဆုိတဲ့ အခန္းေဖၚ၏ေအာ္သံကုိၾကားရသည္၊ ပြင့္လာေသာတံခါးမွ အစ္မႀကီးအျပင္သုိ႔ထြက္လုိက္သည္။

အစ္မႀကီးအျပင္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ေလးေယာက္ခန္းကုိေက်ာ္ကာ ပါလာဘက္ထြက္လုိက္သည္၊ ပါလာခုံတန္းေပၚတြင္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ေယာက္ထုိင္ေနၾကသည္၊ ဒီအခ်ိန္ႀကီးပါလာမွာ ဘာလုိ႔ထုိင္ေနၾကသလဲ သူေတြးမိသည္၊ သူတုိ႔သည္ ဆံပင္အရွည္မ်ားနဲ႔ျဖစ္သည္၊ ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈသည္ လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္၂၀ ခန္႔က၊ မ်က္ႏွာမ်ားကုိသဲကြဲစြာ မျမင္ရ၊ ျဖဴဖတ္ဖတ္ပုံစံေတြမွန္းေတာ့သိသာသည္၊ ပါလာေက်ာ္လာေသာ္လည္း တံခါးပိတ္ထား၍ ဆင္ဝင္သုိ႔ထြက္မရေပ၊ အထဲျမက္ခင္းဘက္သုိ႔သြားဘုိ႔အျပင္ အေပၚထပ္ေလွခါးဘက္သုိ႔ ၾကည့္လုိက္မိသည္ ေလွခါးတြင္ ေစာင့္ေၾကာင့္ထုိင္၍ သူ႔ကုိၾကည့္ေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိေတြ႔ရသည္၊ ဆံပင္ကဖားလားခ်ထားသည္၊ သူ႔ကုိၾကည့္ေနေသာ မ်က္လုံးမ်ားကား နီရဲေနသည္ကုိ အေမွာင္ထဲမွပင္ျမင္ရသည္၊ အစ္မႀကီးေၾကာက္လန္႔သြားသည္၊ ထုိအခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ သုတ္သုတ္နဲ႔ သူတုိ႔အခန္းဘက္ကုိလာေနတာေတြ႔၍ ျပန္လုိက္သြားသည္၊ အျပင္ဘက္တြင္ မေနရဲေတာ့၊ ထုိသူငယ္ခ်င္းက အခန္းထဲကက်န္သူေတြကုိ တံခါးဖြင့္ခုိင္းၿပီး အခန္းထဲဝင္လုိက္သည္၊ အစ္မႀကီးလည္းလုိက္ဝင္လုိက္သည္၊ အခန္းထဲတြင္ သူခႏၶာကုိယ္ကုိနည္းမ်ဳိးစုံနွင့္ လွဳပ္ႏူိးေနၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္၊ သူတုိ႔၏မ်က္ႏွာတြင္ အမူးမ်ားေပ်ာက္လုိ႔ေနၿပီ၊ အစ္မႀကီးသည္ အေပၚကေန အားလုံးကုိေတြ႔ေနရသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေအးစက္ျခင္းကုိခံစားလုိက္ရသည္၊ ဝူးဝါး ဝူးဝါး ေအာ္လုိက္မိသည္၊ ‘သတိရလာၿပီ’ ‘သတိရလာၿပီ’ ဆုိေသာ အသံမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာငုိသံ ေအာ္သံမ်ားကုိ ၾကားလုိက္ရသည္၊ အစ္မႀကီးကေတာ့ အသက္ကုိ ဝေအာင္ရႈေနဆဲ၊ ဘာမွျပန္မေျပာျဖစ္၊
လုပ္မိလုပ္ရာ အခန္းေဖၚမုံရြာသူက ပရိတ္ေရနဲ႔ပက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ေန႔ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အစ္မႀကီးတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းတသုိက္ျပန္ေျပာျဖစ္ၾကသည္၊ ေက်ာင္းၿပီးသြားသည့္အခ်ိန္အထိ သူငယ္ခ်င္းေျခာက္ေယာက္ ညအျပင္မထြက္ရဲေတာ့၊ မျဖစ္မေနထြက္ရလွ်င္ အနည္းဆုံးသုံးေယာက္ထြက္ျဖစ္သည္၊ အစ္မႀကီးသည္ အေဆာင္အေပၚထက္သုိ႔ တက္စရာရွိလၽွင္ ပါလာေဘးက ေလွခါးကုိေရွာင္ေတာ့သည္၊ ထုိအျပင္ အစ္မႀကီးတုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေျခာက္ေယာက္ ဘာသာေရးကုိ ပုိလုပ္ျဖစ္လာၾကသည္ဟုဆုိသည္။

အစ္မႀကီး၏ ဘဝတြင္ အင္းလ်ားေဆာင္ႏွင့္ အခန္း ၁၃၅ ကုိမေမ့ႏုိင္ေတာ့ေပ။…။

…………………………………………အင္းလ်ားေဆာင္သူ တစ္ေယာက္၏ သူ႔၏ကုိယ္ေတြ႔ OBE ကုိ ျပန္ေျပာျပသည္ကုိ ေရးျပလုိက္ရပါသည္။

23 comments:

သဒၶါလိႈင္း said...

လြမ္းစရာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူဘဝေလးပဲ။

Anonymous said...

လြမ္းလုိက္တာ၊ လြမ္းလုိက္တာ၊ သတိရလုိက္တာ
က်မက အင္းလွ်ားေဆာင္သူပါ၊

ahphyulay said...

အင္းေလ...
မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလို ့ ဘယ္သူေၿပာမလဲ..၊
တကၠသိုလ္ေၿမမွာ ဒီလို ဇာတ္ေတြက
အမ်ားၾကီးပဲေလ၊ ေၿမခ, ခဲ ့ၾကရတာ ေၿပာ
ပါတယ္။ ညေနေနဝင္ရီတေရာ အခ်ိန္ဆို
အင္လ်ားေၿမတစ္ခုလံုးရဲ ့ အပင္ၾကီးငယ္
တို ့ဆီက ပုဇင္းရင္ကြဲ ေအာ္မည္သံေတြဟာ
နားကြဲလုမတတ္ပါပဲ။ ကန္ေရၿပင္ကို ရွပ္တိုက္
လာတဲ ့ ေလႏုေအးေလးကေတာ ့ အၿမဲ လတ္
ဆတ္ေနတံုးပါပဲ..။

Anonymous said...

တခ်ိန္တုန္းက တကၠသုိလ္ေပါ့၊
မင္းမင္း

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

အေဆာင္ေန ဘဝက ရသအစံုအလင္ပါပဲ။ ဘယ္သူမွလည္း မေမ့နိင္ၾကတ့ဲ ဘဝလည္း ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။

ကိုေဇာ္ said...

လူက အားကလည္း နည္းေနပါလိမ့္မယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ အရက္မူးလိုက္ေတာ့ လူက စိတ္ေလး လြတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကပ္သြားတာ ထင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းလို႔သာေပါ႔။ အျပင္ကို အၾကာၾကီး ထြက္သြားရင္ မလြယ္ဘူး။

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကိုဆိုးဆီ ပိုစ္႕ေလးဖတ္လိုက္ေတာ႕ ငယ္မူငယ္ေသြးနဲ႔ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူဘ၀ကို သတိ္ရသြားျပီ။
အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူဘ၀မွာ မပါမျပီး ရင္ခုန္စရာက အျပင္က လာဆိုတဲ႔ သီခ်င္းသံေတြနဲ႔ တေစၦပံုျပင္ေတြေပါ႔
အမွတ္ရစရာေတြပါဘဲ..
သတိရလိုက္တာ

Anonymous said...

ကိုဆိုဆီ က ေတာ႔ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီ

ေကာင္းကင္ျပာႀကီး ရဲ႕ ေအာက္မွာ မျဖစ္ႏိုင္တာဆိုတာ မရွိပါဘူး

ေၾကာက္ေတာ႔ ေၾကာက္တယ္ဗ်ာ ဒါနဲ႕ သူတို႕ ဘာဝိုင္ မ်ားေသာက္ၾကပါလိမ္႕

ေရႊစင္ဦး

nyan gyi said...

ထူးအိမ္သင္သီခ်င္း ၾကိဳက္တဲ့ အင္းလ်ားသူတစ္ေယာက္ကုိ သတိရသြားတယ္၊
ဘယ္အခန္းေနမွန္းေတာ့မသိဘူး၊

Anonymous said...

လာဖတ္သြားပါတယ္၊
အင္းလ်ားေဆာင္ ပါလါထဲမွာ တကယ္ သရဲရွိတာလား၊
ေလွခါးမွာေရာလား၊ ပရိတ္ေတြဘာေတြရြတ္ အမွ်ေဝၾကတာမလုပ္ၾကဘူးလား၊
သက္တမ္းၾကာသြားရင္ မေကာင္းဘူး။
ေနႏုိင္

An Asian Tour Operator said...

လြမးစရာေလးေတြပါလား..

ခရစၥတလ္ said...

ဟူး ဖ်ာလိပ္နတ္ေမးဖူးတယ္၊ ယံုရခက္ မယံုရခက္။

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

အင္းလ်ားျပီးရင္ ရတနာဖက္ သြားဦးေလဗ်ာ၊
ရတနာသူေတြက ပိုေခ်ာတယ္ ... :P

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ တည္ျငိမ္ေအး ေရ-
“မံုရြာသူ”တယ္စြမ္းသဗ်ာ-

လသာည said...

စိတ္၀င္စားစရာပဲ..

ေတာ္ေသးတာေပါ့.. သူ႔ ျပန္၀င္လာႏိုင္လို႔..။

ျပီးေတာ့ ျပန္ေျပာျပႏိုင္ေအာင္ မွတ္မိေနတယ္ဆိုေတာ့ တသက္လံုးေၾကာက္ေနမယ္ထင္တယ္ေနာ္။

flowerpoem said...

အဲဒါေတြက အေဆာင္တိုင္းရိွတယ္ေနာ္ တကယ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူကေတာ့ ေမ့မွာမဟုတ္ဘူး ေၾကာက္စရာၾကီး :)

အဂၤါဟူး said...

အဲဒီ အခ်ိန္မွာ ႏွလံုးမ်ား ခုန္ေနေသးသလား။ ေသၿပီးထင္ၿပီး လုပ္ၾက။ အစ္မႀကီးက ျပန္၀င္မရရင္ ဒုကၡဗ်ာ။

rose of sharon said...

ဖတ္ရင္းနဲ႔ ၾကက္သီးထတယ္...

Kay said...

ကိုုၾကီးေက်ာက္ ဘေလာ့ကိုု သတိရလိုု႕ အလည္သြားရင္း ..ပိုု႕စ္ အသစ္ေတြမွာ အင္းလ်ားေဆာင္ပံုု ေလး ေတြ႕ လိုု႕ ကလစ္ လိုုက္ရင္း..ဖတ္ျဖစ္တယ္။ က်မ ကိုုယ္တိုုင္ ၾကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ အျဖစ္ကေလး ကိုု လည္း က်မ ေရးခဲ့ဖူးတယ္။ တကယ္လား.. အိပ္မက္လား ဆိုုတာေတာ့.. စာထဲက အတိုုင္းပါပဲ...။ ဒါနဲ႕ ဒီဘေလာ့ ေလးကိုုပါ..မိတ္ေဆြ လုုပ္သြားပါတယ္။

http://kthwe.blogspot.com/2009/09/blog-post_17.html

ဟန္ၾကည္ said...

ေအးဗ်ာ...တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀စစ္စစ္ကို မခံစားဖူးလိုက္တာ တစ္ဖူနာတာပဲ...ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစ္မႀကီးလို အေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိးေတာ့ ေတာ္ေသးၿပီ...

ေမဓာ၀ီ said...

အေဆာင္မေနဖူးေပမဲ့ အင္းလ်ားေဆာင္မွာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရွိလို႔ သြားလည္ဖူးတယ္။ တခါတေလ ေနာက္ဘက္အေပါက္ကေန ၀င္ခဲ့ဖူးေသးတယ္။ ဒီဇာတ္လမ္းဖတ္ျပီးမွဆိုရင္ သြားလည္ရဲမယ္ မထင္ဘူး။ ေၾကာက္တယ္။
အင္းလ်ား ရတနာ မာလာ သီရိ အေဆာင္ေလးေတြ မ်က္စိထဲ ျပန္ျမင္လာတယ္။ ေက်ာင္းကို လြမ္းလိုက္တာ။

အင္ၾကင္းသန္႕ said...

ကိုဆိုဆီေရ....ဖတ္လို႕လဲေကာင္းတယ္...
ေၾကာက္လည္းေၾကာက္သြားတယ္....အဟီးး