Thursday, February 24, 2011

ေမြေတာ္ကကၠဴနွင့္ အသြင္ေျပာင္း ပအို၀္း


အခါအခြင့္ၾကံဳသျဖင့္ ပအို၀္း ေဒသသုုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က အနည္းငယ္သြားလုုိက္ေသာအခါ ေက်ာက္တစ္လုုံး သုုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ အတူလုုိက္လာေသာ ဂ်ပန္မ်ားက သူတုုိ႕လုုပ္စရာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကုုိ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ဆက္လုုပ္ၾကသည္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ဂူစခန္းမွ ေမြေတာ္ ကကၠဴ ဘုုရားမ်ားဘက္သုိ႔ထြက္လာခဲ့သည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးကို ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းၾကသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ရင္းေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ၾကသည္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ရြာတစ္ရြာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အခမ္းနားဆုံးသည္ ေစတီပုထုိးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ပုံမွန္ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားေပၚတြင္ရိွသည္၊ ပအို၀္း တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားသုိ႔ ဘာသာျခားမ်ားကုိ လက္မခံေပ၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ေခၚလာေသာ အိႏိၵယတပ္သားမ်ားႏွင့္ အႏြယ္ဝင္မ်ားကုိ လက္မခံေပ၊ ေဝးကြာေသာ ပအို၀္းနယ္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ကြန္ျမဴနစ္အားေကာင္းခဲ့စဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြျဖစ္ခဲ့သည္၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက်ဆုံးခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးမရွိသည့္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာျပန္လည္ကုိးကြယ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္နားကပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ တျခားဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတြက္ သာသနာတည္တန္႔ခုိင္ၿမဲရန္ ႏွင့္ ထုိေဝးလံေသာေဒသမ်ားကုိ သြားေရာက္ရန္ ဆရာေတာ္မ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း ပအို၀္းဆရာေတာ္ဘုရားက ဆုိသည္၊ ပအို၀္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိၾကသည္ဟု အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္းတုိက္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကဆုိသည္။

ေဝးေသာေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ အနည္းငယ္ရွိတုန္းပင္၊ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ တျခားစီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ႀကီးပြားလာသူမ်ား တေျဖးေျဖးနဲ႔ပုိမ်ားလာၿပီျဖစ္သည္၊ အိမ္ကသစ္သားအိမ္ေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္အနည္းဆုံးတစ္စီးရွိၾကသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္မ်ားတြင္ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားရပ္ထားၾကသည္၊ ေခါင္မုိးေပၚတြင္ဆုိလာျပားေတြနဲ႔ MRTV4 ကုိၾကည့္ႏုိင္သည္၊ ခ်ယ္ရီ FMကုိ နားေထာင္ေနၾကၿပီ၊ လမ္းတြင္ အမဲသားရၿပီ၊ ဝက္သားရၿပီေရးထားေသာ အိမ္ဆုိင္ေလးမ်ား မ်ားစြာရွိသည္၊ ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ အမသားရၿပီလုိ႔ ေရးထားသျဖင့္ က်ေနာ္ေရာ ဘုန္းႀကီးမ်ားပါရယ္ျဖစ္ၾကသည္၊ ေနာက္ေန႔ ဟုိပုံးႏွင့္ ဆီဆုိင္ သြားရင္ ဒီထက္ စိတ္ဝင္စားစရာေတြ႔ဦးမယ္ ဒကာေရလုိ႔ ဦးဇင္းကဆုိသည္။

ဒီလုိနဲ႔ ေမြေတာ္ ကကၠဴ သို႔ေရာက္ခဲ့သည္၊ ျမဴေတြၾကားက လွမ္းၾကည့္ရာ အံ့မခန္းစရာေစတီမ်ားကုိ လွမ္းေတြ႔ရသည္၊ က်ေနာ္သည္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ဘူးျခင္းျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ားကုိ ေတြ႔ရ ဖူးရရာ တကယ့္ amazing အ့ံၾသ၀မ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ပင္၊ သစ္ႀကီးဝါးႀကီးမ်ားအလည္ ကုန္းမုိ႔ျပန္႔ျပန္႔ေလးတြင္ ေစတီေတြ တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ရွိေနျခင္းမွာ ေမြေတာ္ကကၠဴ၏ အံ့မခန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိသုိ႔ ေစတီေတြ တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ရွိေနျခင္းကုိ ပလိပ္တြင္ေတြ႔ဘူးေသာ္လည္း၊ ေမြေတာ္ကကၠဴက တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ပုိမ်ားပါသည္၊ ေစတီပုထိုးေပါင္း ယခုအခါ အသစ္ေရာ အေကာင္းေရာ အပ်က္ေရာျပဳျပင္ထားတာေရာ ၂၅၀၀ ေလာက္ရွိသည္၊ သမုိင္းဆရာႀကီးဦးသန္းထြန္း၏ မွတ္တမ္း ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ တြင္ ၂၄၇၈ဆူရွိသည္ဆုိ၏၊ ၁၉၂၈ မွတ္တမ္းအရ ၂၅၄၈ေက်ာ္၊ ၁၉၁၈ မွတ္တမ္းအရ ၂၄၀၂ဆူ၊ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္အရ ေတာင္သူကြမ္းညွပ္(တျဖတ္ျဖတ္) ဆိုၿပီး ၇၆၂၃ ဆူရွိသည္ဟုဆုိသည္။

 ပရိဝုဏ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖူးေျမာ္ေသာအခါ ေစတီကမာၻထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသလုိခံစားရသည္၊ ဘုရားဒကာ ဒကာမမ်ား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေလးစားၾကည္ညွိမႈသည္ လူကုိၾကက္သီးထေစသည္၊ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ သာသနာေျမ ေရွးေဟာင္းအေမြပါကား၊ သာဓု သာဓု သာဓုဆုိမိသည္၊ ျပဴျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားက လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ စကၤာပူ ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးအလွဴမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္၊ တရုပ္လုိ ကမၸည္း ထုိးထားေပးသည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ေကာင္းမႈကုိလည္း ေတြ႔ရသည္၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ငါတုိ႔အေလးစားဆုံးတစ္ေယာက္ပါလုိ႔ ဆရာေတာ္ကဆုိသည္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေမြေတာ္ ကကၠဴကို တစ္ေခတ္ဆန္းသလုိ ပအို၀္း ေတြကုိလည္းေျပာင္းေစခဲ့ပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ အၿမဲတမ္း ေမတၱာပုိ႔ပါတယ္လုိ႔ဆုိသည္၊ ဒါကေတာ့ ဆရာေတာ္၏ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘုရားပရိဝုဏ္အေရွ႕တြင္ စားေသာက္ဆုိင္အႀကီးႀကီးရွိသည္၊ ခရီးသည္ေတြအတြက္ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ေဘးနားကဆုိင္တန္းေတြပဲစိတ္ဝင္စားသည္၊ ဘုရားပန္းကပ္ခ်င္ရင္ အဲဒီကဝယ္ခဲ့ႏုိင္သည္၊ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမားေသာ အပင္ႀကီးမ်ား၏ ေအာက္ေျခပင္စည္ကုိပတ္၍ ခုံေတြလုပ္ထားေပးသျဖင့္ ပင္ပန္းကအနားယူႏုိင္သည္၊ ေႏြရာသီဆုိေပမဲ့ ေအးျမမႈကုိရရွိႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္၊ က်ေနာ္က စားေသာက္စရာမ်ားကုိ လုိက္ၾကည့္ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္လုိက္လာေသာ ေမာ္ဆရာက မင္းကုိ မနက္စာေကၽြးဘုိ႔စီစဥ္ထားၿပီ၊ တဆီ့ထီလုိေခၚတဲ့ ေဆးေတာ္ပြားေရႏွင့္လည္း ဧည္႔ခံဦးမယ္။
ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ပဲ တရားေဟာဆရာ (ကြက္စိတ္)မ်ားကုိ ေမာ္ဆရာမ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ဘုန္းႀကီးနီးပါးတတ္ၾကသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ေဗဒင္လည္းတတ္သည္၊ နတ္ဆရာ ပေယာဂဆရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေမာ္ဆရာမ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ တဆီ့ထီမွာ ပအို၀္းရုိးရာ အားေဆးရည္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး မ်ားမ်ားေသာက္က ေခါင္ရည္ကဲ့သုိ႔ မူးသည္။ ေဆးျမစ္ အနည္းဆုံးငါးမ်ဳိးေလာက္ကုိစိမ္ထားၿပီး ထုိအရည္မွ ပြားယူရ၍ ေဆးပြားေရဟုလည္းေခၚသည္။
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရား၏ဘဲ႔ြအမည္မ်ားမွာ ကကၠဴ ေမြေတာ္ဘုရား(၁၈၉၃ ကမၸည္း)၊ ေရႊဝက္ကူးဘုရား (နရပတိစည္သူသမုိင္း)၊ ေရႊဝက္ဂူဘုရား(ပအို၀္းပုရပုိက္မ်ား)၊ သက္တူဘုရား(၁၈၁၆ မွတ္တမ္း)၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား (၁၇၉၃ ေခါင္းေလာင္း ကမၸည္း) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေမြေတာ္ ကကၠဴဟု အမည္တြင္ပုံကုိေျပာဆုိရာ၌ အေထာက္အထားေတြရွိသလုိ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္ေတြလည္းရွိသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က နရပတိစည္သူ တည္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ သက္တူဘုရားမွ ကက္ကူဘုရားျဖစ္လာသည္ဟုဆုိသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ကကုသန္ဘုရားမွ သန္ကုိခ်န္ထား၍ ကကုမွ ကကၠဴသုိ႔ကူးေျပာင္းလာသည္ဟုဆုိသည္၊ က်ေနာ္ယုံၾကည္မိသည္က ယခုအေခၚ ေမြေတာ္ ကကၠဴသည္၊ ပအိုပ္းဘာသာစကား ကက္ ကူ၊ ကက္ = စခန္း၊ကင္းစခန္း ႏွင့္ ကူ=နယ္ျခား ျဖစ္သည္၊ ျပန္ေျပာရလွ်င္ နယ္ျခားစခန္းကဘုရားျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားရွိရာ ကကၠဴရြာေနရာသည္ ဆီဆုိင္ေစာ္ဘြားပုိင္နယ္ႏွင့္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားပုိင္နယ္ အစပ္ေဒသတြင္ျဖစ္သည္၊ ထုိနယ္စပ္တြင္ရွိေသာဘုရားဟု ပအို၀္း လုိေခၚၾကရာမွ ကကၠဴဘုရားျဖစ္လာပုံရသည္။
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားတည္ထားကုိးကြယ္ျခင္းအစကုိလည္း ျမန္မာ သမုိင္းဆရာအခ်ိဳ႕က ပုဂံေခတ္ အေလာင္းစည္သူမင္း (၁၁၇၄-၁၂၁၁) ေဖါင္ဆုိက္ရာမွ တည္ထားကုိးကြယ္သည္ဟုဆုိသည္၊ ပအို၀္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ နရပတိစည္သူမင္း တည္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္ ဟုဆုိ၏၊ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္မ်ားအရ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသည္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာသနာျပဳသူရဲေကာင္း မင္းႀကီးျဖစ္ေတာ္မႈေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ၈၄၀၀၀ အလွဴထဲမွ အလွဴျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏၊ ယေန႔တုိင္ ေရတြင္းေဟာင္း၊ ေရကန္ေဟာင္း၊ သိမ္ေနရာေဟာင္း ရွိေသးသည္ဟုဆိုၾကသည္၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ထူးျခားေသာအရာျဖစ္စဥ္ ၆ခု ရွိသည္ဟုဆုိၾက၏၊ ၎တုိ႔မွာ ဓါတုေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ေရတြင္းေဟာင္း၊ ေရကန္ေဟာင္း၊ ေက်ာင္းေနရာေဟာင္း၊ သိမ္ေနရာေဟာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
(၁) သရီရဓါတ္ေမြေတာ္မ်ားကို ဌာပနာသြင္းၿပီး တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ေစတီဘုရား (ဓါတုေစတီ) ရွိျခင္း
(၂) ေညယ်ငါးျဖာေလးသစၥာကို ထိုးထြင္းသိျမင္ၿပီး မာန္ငါးပါးေအာင္ျမင္ရာ အပရာဇိတပလႅင္ေပါက္ေရာက္ရာ မဟာေဗာဓိပင္ (ေညာင္ပင္)ကို စိုက္ပ်ဳိးထားရွိျခင္း (ပရိေဘာဂေစတီ)
(၃) ရွင္ေသာန ႏွင့္ ရွင္ဥတၱရတို႔ သမုတ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း ရဟႏ ၱာ သိမ္ေတာ္တည္ရွိျခင္း
(၄) ေက်ာင္းေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ႂကြင္းက်န္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေနရာ တည္ရွိျခင္း
(၅) ေရတြင္းေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ ေရတြင္းရွိျခင္း
(၆) ေရကန္ေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ ေရကန္ရွိျခင္း
ဤအရာေျခာက္မ်ဳိးတို႔ အခိုင္အျမဲထင္ရွားတည္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္၊

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ပူေဇာ္ထားေသာ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားကုိ လူတုိင္းကုိးကြယ္ခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္သည္။
ဘုရားသမုိင္းကုိေျပာၾကရာမွာ
“ဗုဒၶဘာသာတရားတြင္ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိ ဆည္းကပ္ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈျပဳရာ၌ ယုံၾကည္မႈသဒၶါတရားအျပင္ အမွားအမွန္ခြဲျခားမႈ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၿပီး ကုိယ္တုိင္သေဘာေပါက္ ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ေသာပညာတုိ႔ကုိ အေျခခံထားသည္၊
သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာတရားသည္ အျခားေသာဘာသာတရားတုိ႕ကဲ့သုိ႔ ယုံၾကည္မႈသက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာေရးမဟုတ္ေပ၊ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္၊ ဗုဒၶဘုရားကုိယ္တုိင္ကလည္း မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈကုိ အားမေပးေခ်၊
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကုိ ဌာပနာသြင္း ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ၾကရာ၌ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားေစတီသည္လည္း တစ္ဆူအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။”

ဦးေအာင္ခမ္းထီ
ဥကၠ႒
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ အထူးေဒသ ၆
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ
ဟူ၍ ဘုရားသမုိင္းစာအုပ္တြင္ အစ၌ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ေတြႏွင့္ ပန္းပုရုပ္မ်ား၏လက္ရာကား ထူးျခားလွေပသည္၊
ထီးေတာ္အေဟာင္းမ်ား

                                                   စကၤာပူ ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးအလွဴ
                                                ျပဳျပင္ဆဲ 
  
                                                         ဆင္ခံဘုရားႏွင့္ ပအို္းလုံျခံဳေရးတပ္  
ကုိးကား
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသမုိင္း
ကကၠဴေစတီစု ေလ့လာေရးမွတ္တမ္း၊ ဦးသိန္းသန္းထြန္း၊ ဦးခြန္ရာမ
ေမြေတာ္ကကၠဴ၊ မုိႏုိေလး
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဦးဇင္းတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား၊

17 comments:

အဂၤါဟူး said...

သာဓု သာဓု သာဓု ပါကိုဆိုစီ.. ဘုရားေတြ တစ္၀ဖူးသြားပါတယ္။ ယခုလို ၾကည္ညိဳခြင့္ရတဲ့ ခရီးသြားမွတ္တမ္းေလး အတြက္ ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ။

ေမဓာ၀ီ said...

ေတာင္ႀကီးကိုသာ ေရာက္ဖူးတာ ေမြေတာ္ကကၠဴကို မေရာက္လိုက္ဘူး။ ကိုဆိုဆီက ဓာတ္ပံုေတြေရာ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြပါ ေသခ်ာစံုစံုလင္လင္ တင္ေပးထားတာ သိပ္ကို ေက်းဇူးတင္တာပဲ။ ေနာက္လဲ ဒီလိုမွတ္တမ္းမ်ဳိးေလးေတြ ရွိရင္ တင္ပါအံုး။

ကုိေအာင္(ပ်ဴႏုိင္ငံ) said...

အမသား ရျပီဆုိေတာ့ အမသမီးေရာ မရေသး
ဘူးလားဗ်၊ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ေတြ႕တတ္တယ္ေနာ္။

ကိုေဇာ္ said...

အရမ္းေကာင္းတဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳပဲဗ်ာ။ ဗဟုသုတေတြ မွတ္တမ္းေတြကေတာ့ ဘဝမွာ အမွတ္တရပဲ ျဖစ္ေနေတာ့မွာပဲ။ ဆက္ပါဦး။

Anonymous said...

မ်ားလုိက္တဲ့ ေစတီေတြ၊ တစ္ဆူခ်င္းထုိင္ဖူးရင္ ညအိပ္ရမဲ့ပုံပဲ၊ သမုိင္းကလည္းစိတ္ဝင္စားဘုိ႔ေကာင္းပါတယ္။
မင္းမင္း

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ကိုဆုိဆီေရ
ခုထိ အခြင္႔မၾကံဳလို႕ မေရာက္ဖူးေသးဘူး
တေန႕ေတာ႕ ေသခ်ာေပါက္သြားခ်င္ေသးတဲ႔ ေနရာတစ္ခုပါဘဲ
ေစတီရဲ႕လက္ရာကတစ္ျခားျမန္မာဘုရားေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ႔ လက္ရာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တစ္မ်ိဳးထူးေနတယ္လို႕ ထင္မိတယ္
စိတ္၀င္စားစရာပါဘဲ
မေရာက္ေသးတာမို႔ ခုလိုဖူးခြင္႕ရတာ ေက်းဇူးပါ။

သိဂၤါေက်ာ္ said...

တစ္ေခါက္ေရာက္ခဲ့တာ အေတာ္ၾကာသြားျပီ... အဲဒီတုန္းက ေမွာင္ကာနီးမို႕ ေသခ်ာလည္း ဓါတ္ပံုမရိုက္ျဖစ္ခဲ့ဘူး.. အခု ပံုေလးေတြ ျမင္ေတာ့ ထပ္သြားခ်င္ပါေသးတယ္..။

ပန္းဆယ္မ်ိဳးေက်ာက္ said...

ပန္းပုလက္ရာမဟုတ္ဘူး..ကိုဆုံဆီရဲ့ ..
ပန္းတေမာ့ ေခၚမလားမသိဘူး..ေျပာသာေျပာရတယ္ က်ေနာ္လဲ ခပ္ဝါးဝါးရယ္..

Anonymous said...

ပန္းတေမာ့ မဟုတ္လွ်င္ ပန္းရန္ပဲျဖစ္မည္၊ ဝင္ဝါးလုိက္သည္၊
ဘုရားသမုိင္းနဲ႔ ဓါတ္ပုံေတြေကာင္းပါသည္။
ငါခ်စ္သူ

ahphyulay said...

အင္း..
ၾကားဖူး ဖတ္ဖူးေနတာေတာ ့ၾကာၿပီဗ်၊
အခုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖူးရေတာ ့တယ္။
ေရွးပအိုင္းလူမ်ိဳးတို ့ရဲ ့ သဒၵါ အားကေတာ ့
အံ ့မခန္းပါပဲဗ်ာ။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ.....။

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ
က်ေနာ္ေတာ့ ကိုယ္မေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာေတြကို အဲဒီလို စံုစံုလင္လင္ေလး ျမင္ရရင္ တအား သေဘာက်တယ္။ ဘာမဟုတ္ ညာမဟုတ္ ပံုေတြတင္တာထက္ အမ်ားၾကီး တန္ဖိုးရိွတယ္ လို႔ ခံယူထားပါတယ္။

လသာည said...

ဘုရားေတြလည္း ဖူးရ၊ ဗဟုသုတလည္း ရ..
အမ်ားၾကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။
ပုဂံကို ၂ ေခါက္ေရာက္ဖူးတယ္..။ ေလွ်ာက္လည္ ဘုရားဖူး ဓါတ္ပံုရိုက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အခုလို ျပန္မွတ္တမ္းမတင္တတ္ မတင္ခဲ့ေတာ့ အခုေတာ့ ေမ့တာေတြ ေမ့ကုန္ျပီ..

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

nyan gyi said...

ဘုရားဖူးရင္း၊ သမုိင္းဖတ္သြားပါတယ္၊
အသြင္ေျပာင္းဆုိတာေလး ဆက္ပါဦး။

flowerpoem said...

ေမြေတာ္ကကၠဴကို အရမး္သေဘာက်တာ အခြင့္ရရင္ ထပ္သြားခ်င္ေသးတယ္..

Anonymous said...

ဘုရားဖူးသြားပါတယ္
ဆက္ရန္ကုိေစာင့္ေနပါသည္
ၚ)

blackcoffee said...

ခရီးသြား မွတ္တမ္းေလးေတြကေတာ့ တကယ္ ၾကည္ႏူးဖုိ ့ေကာင္းပါတယ္။ ပအိုဝ္ေတြ ရိုးသားတယ္လို ့လူေျပာ မ်ားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ရိုးသားၾကပါတယ္ေလ...

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာပါ
က်ေနာ့္ေပးတဲ့မွတ္ခ်က္ေတြမေပၚဘူးျဖစ္ေနတယ္ဗ်-