Sunday, January 17, 2010

ဂါယာ ဗာရာဏသီီ နာလႏၵာ နွင့္ ျမန္မာ တုိ႔၏အလွဴ (အပုိင္း [၃] တိဘက္ဘုန္းႀကီး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)


ဒုကၠရစရိယာက်င္႔ရာဂူ


ဒုကၠရစရိယာက်င္႔ရာဂူ ကို ဗုဒၶဂါယာမွ ၆ ကီလိုမီတာ ေက်ာ္ေက်ာ္ ခန္႔သြားရသည္။ ျဖတ္လမ္းျဖစ္တဲ့ ရြာလမ္းက်ဥ္းထဲ ႏြားေတြ လူေတြကို ေရွာင္၍သြားရသည္။ ဂ်ပန္ အေထာက္အပ႔ံ ေပးထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းကိုဝင္သည္၊ ကုိအီဇူမီ က ဂ်ပန္ဆရာဝန္ နဲ႔ သြားစကားေျပာကာ ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ေပးသည္၊ ၿပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚတက္သည္၊ ေတာင္းရမ္းေနသူကလည္း အမ်ားအျပားပါ။ ဤေနရာ ဘာလို႔မတိုးတက္သလဲ၊ ဂ်ပန္ အေထာက္အပ႔ံ၊ ဂ်ာမန္ အေထာက္အပ႔ံ ေတြလဲရသည၊္ ေမးခြန္းေမးမိသည္၊ ကုိအီဇူမီကေနာက္သည္ ေတာင္းရမ္းေနသူေတြ အလုပ္မရွိပဲျဖစ္မည္ ေတာင္းရမ္းေနသူေတြ ဝင္ေငြနည္းသြားမည္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျဖစ္သည္တဲ့။

ကိုေက်ာ္က နုနု ကို ေတာင္းရမ္းေနသူူေတြကို မေပးဘုိ႔၊ ေပးမိရင္ ကုလားေလးေတြ၊ အဖြားၾကီးေတြ၊ အဖုိးၾကီးေတြက ၀ုိင္းအုံလာကာ လုသည္အထိျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သူၾကားမိသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာေနသည္၊ ေတာင္းရမ္းသူေတြ ေနွာင့္ယွက္သည္ကလြဲလို႔ အင္မတန္သာယာပါတယ္။

ဂူ မေရာက္မွီ ေတာင္ေပၚတြင္ တိဘက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိသည္၊ ဂူအတြင္းတြင္ ရုပ္ပြားေတာ္ရွိသည္၊ ထုိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းက ဒုကၠရစရိယာက်င္႔ရာဂူကုိ ေစာင္႔ေရွာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ကုိအီဇူမီက တိဘက္ဘုန္းၾကီးတပါးနွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္၊ ဘုန္းၾကီးမွ လၻက္ရည္ တိုက္သည္၊ ေက်ာင္းထဲသို႔ဝင္၍ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလွ်ာက္ၾကည့္က်သည္၊ ကုိအီဇူမီ အလန္႔တၾကား ေအာ္သည္ ဟိုမွာ ဟိုမွာ ဟုလက္ညွိးထိုးျပသည္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံု ပိုစတာျဖစ္သည္၊ Burma Fear from freedom ဟုေရးထားသည္။ ဘုန္းၾကီးကျပံဳးၿပီး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟုဆိုသည္၊ ငါတုိ႔လည္း တိဘက္ လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ေနတာ စ၍ တိဘက္သမိုင္းႏွင္႔ လြတ္ေျမာက္ေရး လူပ္ရွားမူ ရွင္းျပေတာ့သည္၊
ထိုမွတဆင့္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင္႔ ျမန္မာအေၾကာင္း ကိုေက်ာ္က ရွင္းျပသည္၊ တိုေနာက္ ဘုန္းၾကီး မွ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးသည္။

ဗာရာဏသီသုိ႔ ခရီး ဆက္ထြက္ခဲ႔ၾကတယ္။
ဗာရာဏသီီနွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

တလြဲမထင္ပါ နဲ႔ ဗာရာဏသီ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖူးေျမာ္ေလ႔လာၿပီး ညဘက္ ဘိုတဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗာရာဏသီတြင္ ဖူးေျမာ္ေလ႔လာရန္ ဌာနမ်ားကေတာ႔-

၁။ မိဂဒါ၀ုန္၊ ဓေမၼခ ေစတီ၊
၂။ မူလ ဂႏၷကုဋိ၀ိဟာရ၊
၃။ ေခ်ာက္ခ႑ီေစတီ၊
၄။ ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။
ကုလား ေက်ာ္ဟိန္းဆိုင္ တြင္လည္း ေစ်းဝယ္ႏုိင္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း

ညဘက္ ျမန္မာျပည္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ တိဘက္ သမိုင္း ႏွင္႔ လြတ္ေျမာက္ေရး အေၾကာင္းမ်ား စျမံဳ႕ျပန္ရင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း ေရာက္သြားသည္၊
ကုိအီဇူမီ က ကြန္ပ်ဳတာ ဖြင့္ကာ ဂ်ပန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္၊ မီနာမီကီကန္၊ (Minami Kikan) ၊ Burma Independence Army (BIA). ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဂ်ပန္ဘုရင့္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားဗိမာန္ မွတ္တမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ စစ္ခ်ီသီခ်င္း ထိေရာက္သြားသည္။ ကုိအီဇူမီက မင္းတုိ႔ စစ္ခ်ီသီခ်င္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ငါတုိ႔နဲ႔တူတယ္ ဒီမွာၾကည့္ဆိုၿပီး Youtube ကိုဖြင့္ျပသည္။ စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေကာ္ပီ သီခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း ေတြးမိသည္။

ဂ်ပန္ဘုရင့္ ေရတပ္မေတာ္ သီခ်င္းသည္ ေရဒီယို၊တီဗီမွာ လာေနၾက စစ္ခ်ီသီခ်င္းျဖစ္ေနသည္။
ေအးေလ ငါတုိ႔စစ္တပ္က မင္းတုိ႔ဆီက သင္ခဲ့တာပဲ၊ ဂ်ပန္ဘုရင့္ စစ္သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ စာရင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနရာပါေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ကုိအီဇူမီက စဥ္းစားစရာ မ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျဗိတိန္ နွင့္ အေမရိကန္ကို စစ္ေၾကညာခဲ့သည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ Burma Defence Army ကို ဖြဲ႔စည္းေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ဂ်ပန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ တြဲဖက္ထားသည္။ ေနာက္ Burma National Army (BNA) နွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာသည္၊ AFPFL ကိုဖြဲ႔ကာ ဂ်ပန္ကို ျပန္တိုက္သည္။
ဂ်ပန္ ဆုတ္ျပီး အဂၤလိပ္ ျပန္ဝင္လာေသာအခါ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံ Dorman-Smith က ေအာင္ဆန္း သည္ သစၥာေဖါက္ စစ္တရားခံ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရံုးတင္ဖုိ႔ၾကံသည္၊ (The British governor, Sir Reginald Dorman-Smith, however, regarded Aung San as a traitor and war criminal). ေဒၚမန္စမစ္ ေျပာင္းေသာအခါ ေနာက္တက္လာေသာ ဘုရင္ခံ (Sir Hubert Rance)က ဆက္မလုပ္ေပ။

ဤသုိ႔ ဆိုလ်ွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တစ္ဖက္တြင္ လက္နက္မခ်ေသာ ဂ်ပန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တေယာက္ျဖစ္မည္၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ သည္လည္း လက္နက္မခ်ေသာ ဂ်ပန္ဘုရင့္ တပ္မေတာ္၏ တစိတ္တေဒသ ျဖစ္မည္ဟုဆိုသည္၊ သီခ်င္းေတြခုလက္ထက္ထိ သံုးေနဆဲျဖစ္သည္၊ သမိုင္းတြင္ မကၽြမ္းက်င္၍ သူေမးတာ မေျဖနိုင္ပါ။ သိတာကေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာ႔ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ျမန္မာ႔ Hero ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ဘုရင့္ စစ္သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ စာရင္းတြင္ ပါေနသည္ကုိ၊ ေသခ်ာမေသခ်ာ ျပန္ရင္သြားၾကည့္ မည္ဟုဆို၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂ်ပန္တုိ႔အေပၚ ေနာက္ပုိင္းသေဘာထားကုိ သိသြားလွ်င္ ဘာေျပာမယ္မသိ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ The Resistance Movement စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ ဂ်ပန္ဘုရင္(အင္ပါယာ) ႏွင္႔ ဝန္ၾကီးခ်ဴပ္ ဂ်င္နရယ္ တုိဂ်ဳိ ကုိယ္တုိင္ အထူးဘဲြ႔ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ခ်ီးျမႇင္႔ခဲ႔သည္၊ ထုိအတြက္ ဂ်ပန္ဘုရင့္ စစ္သူရဲေကာင္း ဗိမာန္ စာရင္းတြင္ ပါေနသည္မွာ မဆန္းေခ်။


 သူၿပေသာ Youtube မ်ားကုိေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

စစ္ခ်ီသီခ်င္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင္႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဗာရာဏသီတြင္ ဖူးေျမာ္ေလ႔လာရန္ ဌာနမ်ား

 
ဂ်ပန္ေက်ာင္းက ျမန္မာဆင္းတု


ဂ်ပန္ေက်ာင္းထဲက အဏူျမဴ ဒဏ္ခံရပုံ


 
ဂ်ပန္ ဆင္းတု (ဂါယာ)

1 comment:

shwezinu said...

သတင္းေတြ မျမင္ဘူးေသးတဲ႔ ပံုေတြေၾကာင္႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္

က်ေနာ္႔ ဘေလာ႔ ေလးကိုစာလာဖတ္တဲ႔ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

မႏၱေလးကိုမ်ား ေရာက္ျဖစ္ရင္ ဆက္ဆက္၀င္ခဲ႔ပါ ဧည္႔ခံခ်င္ပါတယ္ advertisement ထဲက လိပ္စာအတိုင္းပါဘဲ