Sunday, December 27, 2009

ဂါယာ ဗာရာဏသီီ နာလႏၵာ နွင့္ ျမန္မာ တုိ႔၏အလွဴ (အပုိင္း ၂ Xuán Zàng 玄奘)


 

နာလႏၵာ नालंदा
နာလႏၵာ ႏွင္႔ ရာဇၿဂိဳဟ္ သုိ႔ ဦးဇင္း(နာလႏၵာ တကၠသုိလ္) ၊ ကုိေက်ာ္၊ ကုိအီဇူမီ တုိ႔နွင္႔ အတူထြက္ ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းခရီးတြင္ ဦးဇင္း က ဗုဒၶ ႏွင္႔ အိႏၵိယ သမုိင္းဝင္ ေနရာေတြကုိလုိက္ျပခဲ႔သည္။ အိႏၵိယရာဇဝင္ထဲတြင္ ရွင္သာရိပုတၱရာ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည႔္ေနရာ၊ တရုတ္ သမုိင္းတြင္ေတာ့ နဂါးတုိ႔ေပ်ာ္ရာ သရက္ပင္ေတာတန္း ေရကန္ရွိသည႔္ေနရာ။ တူညီတာကေတာ့ ဗုဒၶေခတ္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ေနာက္လုိက္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကို တရားဓမၼမ်ား မိန္႔ၾကား လမ္းညႊန္သည႔္ေနရာ။ ဗုဒၶေခတ္ ေနာက္ပုိင္း ဗုဒၶ တရားဓမၼ မ်ားကုိ သင္ၾကားေသာ၊ ဒႆန၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံ ႏွင္႔ ေဆးပညာ မ်ားကုိ သင္ၾကားေသာ ကမာၻ႔ ပထမ ဦးဆုံး တကၠသုိလ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တုိ႔၏ သမုိင္းဝင္ေနရာ လည္းျဖစ္သည္။

ဤ သမုိင္းဝင္ေနရာ ကုိ ဘယ္ေလာက္ ဖ်က္ဆီးေသးသိမ္ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ႀကေသာ္လည္း၊ ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိကာ အသက္ျပန္သြင္းေနျပီ ျဖစ္သည္။ မၾကာမွီ အၾကီးဆုံး ဗုဒၶ အေျခခံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ တခု ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
နာလႏၵာ တကၠသုိလ္ ျပန္လည္ေပၚထြန္း လာျခင္း၏ ေနာက္တြင္ တရုတ္ဘုန္းၾကီး ရႊန္က်န္း Xuán Zàng ခရီးသြား မွတ္တမ္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ ေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။ (Journey to the West)
စိတ္ဝင္စားစရာ ေတြကေတာ့ နာလႏၵာ တကၠသုိလ္ ႏွင္႔ ရႊန္က်န္း အထိမ္းအမွတ္ ခန္းမ Xuanzang Memorial Hall တုိ႔ပဲျဖစ္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ တရုတ္ဘုန္းၾကီး ရႊန္က်န္း Xuán Zàng ၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္း မ်ားသည္ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္လည္ထြန္းကားျခင္း ႏွင္႔ ဗုဒၶ၏ သမုိင္းဝင္ေနရာမ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့၏။ ကမာၻ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၊ သမုိင္းသုေတသီမ်ား ႏွင္႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သမုိင္း တုိ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ Great Tang Records on the Western Regions ဟုထင္ရွားခဲ့သည္။


တရုတ္ ဘုန္းၾကီး ရႊန္က်န္း Xuán Zàng(Hsuan-tsang) [602/603 - 664 CE]


Xuanzang is also known as Táng-sānzàng (唐三藏), Xuánzàng Sānzàng (玄奘三藏), Xuánzàng Dàshī (玄奘大師), or simply as Táng Sēng (唐僧), or Tang (Dynasty) Monk in Mandarin; in Cantonese as Tong Sam Jong and in Vietnamese as Đường Tam Tạng. In Korean, he is known as Hyeon Jang. In Japanese, he is known as Genjō, or Genjō-sanzō (Xuanzang-sanzang).
တရုတ္ရာဇဝင္ သမုိင္းတြင္ ရႊန္က်န္းသည္ တရုတ္၊ ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ပ်ံ႕ႏံ႔ွ ရာတြင္ အေရးပါဆုံး တရုတ္ဘုန္းၾကီး တစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။ ရႊန္က်န္း ကုိ ေအဒီ 602 or 603 တြင္ တရုတ္ျပည္္ ဟီနန္ Henan ေဒသ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ပါရမီရွင္ ဉာဏ္ထက္ျမက္သူ၊ ဇြဲလုံလခုိင္မာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ လ်ဴရန္္ Luoyang တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီး အျဖစ္ခံယူျပီး တရုတ္ျပည္္ အႏ႔ွံ သြားေရာက္၍ ဗုဒၶ အေျခခံ စာေပ ႏွင္႔ တရားဓမၼ မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ႔သည္။
ခ်န္အန္ Chang'an သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ဘုန္းၾကီး ဖရွန္Faxian အိႏၵိယသုိ႔သြား၍ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ ယူေဆာင္လာသည္ကုိ ႏွစ္သက္ အားက်ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ Emperor Taizong of Tang တန္ မင္းဆက္အုပ္စုိးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ တပုိင္းတစ ဗုဒၶဘာသာ ကုိ ျပည္႔စုံေစရန္ အိႏၵိယသုိ႔ သြားရန္ၾကံစည္ေလသည္။ အင္ပါယာ၏ အားေပးအေထာက္အကူကုိ ရခဲ့သည္။
ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵေတြနဲ႔ ရႊန္က်န္း တစ္ေယာက္ ေရွးေခတ္ အိႏၵိယေဒသကို ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ ေရွးေခတ္အိႏၵိယ ေဒသဟာ ကာစစၥတန္ ကေန ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အထိ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္ နဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။

သူရဲ႕ ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာ (AD 627-643) ခရီးစဥ္ကို စာေရးဆရာ ဇာတ္ဆရာ မ်ားကေရးဖ႔ြဲ ၾကရာ အေနာက္ သို႔ခရီး Journey to the West ဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္္ၾကားတဲ့ စာေပဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္၊ တယ္လီဗီရွင္း ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြဲ႕ကာ တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ တိုင္ဝမ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား နွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံ ေတြမွာ ေက်ာ္္ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ သ႔ူရဲ႕ ေနာက္လုိက္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေမ်ာက္နွင့္တူေသာလူ (Sūn Wùkōng, 孫悟空) ၊ ဝက္နွင့္တူေသာလူ (Zhū Bājiè 猪八戒) ၊ သဲ လူသား (Shā Wùjìng 沙悟浄) တို႔အေၾကာင္းကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႔ကာ ေက်ာ္္ၾကားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြျဖစ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေမ်ာက္ဘုရင္ ဆန္ဝူခုန္း ဇာတ္လမ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္ဝိလာသ ျပန္ဆုိေသာ ဖာဟီယန္၏ ခရီးစဥ္ စာအုပ္တြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေရးသားထားပါသည္။

ရႊန္က်န္း ကို Sānzàng (三藏) Tripitaka တိရိပိဋက ဟု တစ္ခ်ဳိ႕ မွတ္တမ္းေတြမွာေတြ႕ ရပါတယ္။


တိဘက္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ တာကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္ တ႔ိုကုိျဖတ္၍ အိႏၵိယေဒသ Kashmir ၊ Punjab ၊ Bengal ထိဆင္း ခဲ့သည္။ လမ္းတေလ်ွာက္တြင္ေတြ႔ရွိ ခဲ့သည္ မ်ားကို မွတ္တမ္း ေရးမွတ္ခဲ့သည္။ ပုိးလမ္းမ Silk Road ကုိပုိမုိ ပီျပင္ေစခဲ့သည္။
တကယ္ေတာ့ ရႊန္က်န္း ခရီးသည္ လြယ္လွသည္မဟုတ္ ပုိးလမ္းမ Silk Road ကုိအေျခခံ၍ ကႏ ၱရ၊  ေတာေတာင္၊ ေရခဲျပင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္း အႏ ၱရာယ္ အသြယ္သြယ္ ကုိျဖတ္ေက်ာ္ ခဲ့ရသည္။
တရုတ္ျပည္မွ အထြက္ ဂုိဘီ သဲကႏ ၱရ၊ အစပ္တြင္ ဘုရင္႔နယ္ျခားစစ္တပ္မွ ဖမ္ဆီးခဲ့သည္။ ထုိမွာဘက္တြင္ တရုတ္လူမ်ဳိးေတြ အတြက္ အႏ ၱရာယ္ ၾကီးသည္။  ျဖတ္သန္းခြင္႔လည္း မပါ၍ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ျပန္ေစသည္။ ရႊန္က်န္းက “ရဲမက္တုိ႔ ငါသည္ အမွန္တရားအတြက္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္၊ အေကာင္းဆုံးတရား ကုိရယူရန္ အတြက္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္၊ တရုတ္ျပည္ တရုတ္လူမ်ဳိး ေတြ ေကာင္းဘုိ႔ အတြက္ သြားျခင္း ျဖစ္သည္၊ သင္တုိ႔ ငါအားဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းမည္ဆုိေသာ္ ငါအသက္ကုိယူေလာ၊ ငါကား တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ တဖဝါးမွ ဆုတ္မည္မဟုတ္” ၊ ဤသုိ႔ျဖင္႔ ေအာင္ႏုိင္ခဲ႔၏။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ၊ ေတာထြက္ရာ၊ ဘုရားျဖစ္ရာ၊ တရားေဟာၾကားသည္႔ ေနရာမ်ား၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာေနရာ၊ ဗုဒၶဝင္ နဲ႔ ဗုဒၶက်မ္းဂန္လာ ေနရာမ်ားကို သြားေရာက္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးမွတ္ခဲ့သည္။
ဗုဒၶေခတ္ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီးေနာက္၊ ယခုေခတ္တြင္ ဗုဒၶဝင္ နဲ႔ ဗုဒၶက်မ္းဂန္လာ ေနရာမ်ားကို ရႊန္က်န္း ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ားဆုံး ေဖၚထုတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။
မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ပါဠိေတာ္ တြင္
ခ်စ္သားအာနႏၵာ ေနာင္အခါ၌ သဒါၶ တရား ရွိေသာ ရဟန္းေယာက်္ားမ်ား၊ ရဟန္းမိန္းမမ်ား၊ ဥပါသိကာ ဒါယိကာမ်ား၊ ဒါယိကာမမ်ားသည္ ဤေလးဌာနသို႔ လာၾကကုန္လတံၱ။
(၁) ျမတ္စြာဘုရား ဖြားေတာ္မူရာ လုမိၺနိဥယ်ာဥ္၊
(၂) သဗၺညုတ ေရႊဉာဏ္ေတာ္ကုိ ရေတာ္မူ၍ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂါယာ မဟာေဗာဓိမ႑ိုဳင္၊
(၃) ပဥၥ၀ဂီၢ ငါးဦးတုိ႔အား ျမတ္စြာဘုရား တရားဦးဓမၼစက္ ေဟာျမြက္ရာ မိဂဒါ၀န္၊
(၄) ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူရာ မလႅမင္း တုိ႔၏ ကုသိနာရုံ အင္ၾကင္းရဂုံ၊
ခ်စ္သားအာနႏၵာ အၾကင္လူတုိ႔သည္ ဘုရားဖူးခရီး လွည္႔လည္ မူကို ျပဳ၍ ၾကည္ညိုစိတ္ျဖင္႔ ေသလြန္ကုန္၏။ ထုိလူအားလုံးတုိ႔သည္ ဤခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီးေသလြန္ ျပီးေနာက္၌ နတ္ရြာသုဂတိ သုိ႔ေရာက္ၾကကုန္လတံၱ။ (မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ပါဠိေတာ္)
ထုိသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တုိ႔ ကုသုိလ္ ျဖစ္ေစဘုိ႔၊ နတ္ရြာသုဂတိသုိ႔ ေရာက္ေစဘုိ႔၊ သာသနာျပန္လည္ထြန္းကားေစဘုိ႔ သည္ ရႊန္က်န္း၏ ကုသုိလ္ ႏွင္႔ ေက်းဇူးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ရႊန္က်န္းသည္ မဟာယာန ဗုဒၶ တရားစာေပ မ်ားကို တိဘက္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ တာကစၥတန္ ႏွင္႔ အာဖဂန္နစၥတန္ တ႔ိုတြင္ ေလ့လာခဲ့သည္။ တကၠသီလာ Takkasilā (ယေန႔ ပါကစၥတန္) ကုိလည္း ေရာက္ခဲ့သည္။ မဟာယာန ဘုန္းၾကီးေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ နွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔သည္။ တကၠသီလာ တြင္ ၂ႏွစ္ ေလာက္ေန၍ မဟာယာန ဗုဒၶ တရားစာေပ မ်ားကို ေလ့လာ ခဲ့သည္။ ဤတြင္ စတၱဳထ သဂၤါရတနာ တင္ျခင္း(Saṅgāyana) Fourth Buddhist council တြင္ မဟာယာန နွင့္ ေထရဝါဒ ကြဲျပားမူကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔သည္။

ထုိမွတဖန္ လာဟုိ၊ ပန္ဂ်ပ္ Firozpur သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ ဘုရင္သားေတာ္ဘုန္းၾကီး Vinitaprabha နွင့္အတူ ဗုဒၶ တရားစာေပမ်ားကိုတစ္ႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာခဲ့သည္။
ထုိမွတဆင္႔ ကုလု ေတာင္ၾကား Kulu valley ကုိျဖတ္ ယမုံနာ ဂဂၤါျမစ္ တ႔ိုကုိကူး၍ မာတီပုရ Matipura သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ ထုိမွတဖန္ သကၤႆနဂိုရ္၊ သာ၀တိၱ၊ လုမိၺနီ(နီေပါ) သို႔ေရာက္ရွိ ေလ့လာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင္႔ အေသာက မင္းၾကီး၏ မွတ္တုိင္မ်ားကုိ အတိအက် မွတ္တမ္းတင္ခဲ႔သည္။
ထုိေနာက္ ကုသိနာရုံ ၊ ဗာရာဏသီီ ၊ ေဝသာလီ၊ ရာဇၿဂိဳဟ္၊ ပါသလိပူသရ Pataliputra နွင့္ ဗုဒၶဂါယာ သုိ႔ ခရီးဆက္ခဲ႔သည္။
အလြန္ၾကီးၾကယ္ခမ္းနားေသာ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး၊ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ ဗုဒၶ တရားစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ ထုိအျပင္ ယုတၱိေဗဒ၊ သကၠတ စာေပ မ်ားကုိ ေလ့လာ သင္ၾကားခဲ႔သည္။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ တြင္ ရႊန္က်န္း သည္ သူ၏ အေကာင္းဆုံး ဆရာ (ဆရာေတာ္ Silabhadra) ႏွင္႔ ေတြ႔ရွိခဲ႔သည္။ ရႊန္က်န္း ၏ အိမ္မက္မ်ား တခ်ဳိ႕ ျပည္႔စုံ ခဲ့သည္ဟုဆုိၾကသည္။
ထုိမွတဖန္ ကာမရူပ Kamarupa (အာသံ)၊ အမရဝတီAmaravati ၊ ကန္ခ်ိ Kanchi ၊ Bengal သုိ႔သြား ေရာက္ခဲ့သည္။ အမရဝတီ တြင္ အဘိဓမၼာပိဋက 'Abhidhammapitakam' တရားစာေပမ်ားကုိ သင္ၾကားခဲ႔သည္။

ထုိေနာက္ Kashgar, Khotan, ႏွင္႔ Dunhuang တ႔ိုကုိျဖတ္၍ တရုတ္ျပည္ သုိ႕ ျပန္ခဲ႔သည္။ ရႊန္က်န္း သည္
ဗုဒၶက်မ္းဂန္၊ စာေပ ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ကုိ တရုတ္ျပည္ သုိ႕သယ္ေဆာင္ ခဲ႔သည္။ ထုိအထဲတြင္ ၃စုံေသာ Mahaprajnaparamita Sutra က်မ္း လဲပါဝင္သည္၊ ရႊန္က်န္း စိတ္အထက္သန္ဆုံးမွာ ေယာဂါစရိယ Yogācāra (瑜伽行派) ပင္ျဖစ္သည္။
တရုတ္ျပည္ သုိ႕ AD 645 တြင္ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အင္ပါယာဘုရင္ (Emperor Taizong of Tang) ကုိယ္တုိင္ ၾကိဳဆုိေလသည္။ ထုိေနာက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပး၍ ဘာသာျပန္ျခင္း စတင္ေတာ့သည္။ ဘာသာျပန္ျခင္းကုိ ဦးစားေပးေနရ၍ သာသနာျပဳျခင္း အားနည္းခဲ႔သည္။ အရင္ေရာက္ရွိထားေသာ Faxiang ဝါဒ မ်ားကား တျပည္လုံး ပ်ံ႕ႏံ႔ွကာ ဂ်ပန္ ႏွင္႔ ကုိရီးယား ထိပင္ ေရာက္ရွိေနသည္။
အင္ပါယာ၏ အေထာက္အကူျဖင္႔ ၾကိဳးစားျခင္းေၾကာင္႔ ျမိဳ႕ျပ မ်ားတြင္ ရႊန္က်န္း ၏ ဝါဒမ်ား ေနရာယူကာ ဗီယက္နန္၊ ဂ်ပန္ ႏွင္႔ ကုိရီးယား ထိပင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရႊန္က်န္း ျပန္ဆုိေသာ Essence of Wisdom Sutra (Heart Sutra) (心經 xīnjīng) သည္ အထင္အရွားဆုံးျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အခက္အခဲ မ်ားေၾကာင္႔၎၊ တရုတ္ျပည္ သည္္ ၾကီးမား၍ သြားလာေရး အခက္အခဲ မ်ားေၾကာင္႔၎၊ တရုတ္ျပည္၏ ဗုဒၶဘာသာ သည္ မဟာယာန ကုိ အေျခခံကာ ကြဲျပားခဲ့သည္။
ဘာသာျပန္ျခင္းကုိ ေန႔ည ျပဳလုပ္ေနရင္း AD 664 တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူသည္။
ဘုန္းေတာ္ၾကီး ရႊန္က်န္း ၏ က်န္ရစ္ေသာ ဓါတ္ေတာ္ မ်ားကား ဒလုိင္းလားမား က အိႏၵိယျပည္၊ နာလႏၵာ သုိ႔ ယူေဆာင္လာျပီး ပတၱနား ျပတုိက္ Patna museum တြင္ထားရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကား တရုတ္ျပည္ စီခြ်မ္ေဒသ ဝမ္ရႈ ေက်ာင္းေတာ္ Wenshu Monastery တြင္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကား ဂ်ပန္ျပည္၊ နာယာ Nara ျမဳိ႕ ယာကူရွီဂ်ီ ေက်ာင္းေတာ္ Yakushi-ji တြင္ရွိသည္။
တရုတ္ျပည္၏ သမုိင္းတြင္ ရႊန္က်န္း၏ အေသးစိပ္ မွတ္တမ္း မ်ားသည္ Great Tang Records on the Western Regions ဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သား ရႊန္က်န္း၏ ေက်းဇူး သည္ တရုတ္ျပည္၏ သမုိင္း၊ တရုတ္ျပည္ ဗုဒၶဘာသာ သမုိင္း၊ အလယ္ ႏွင္႔ ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံ မ်ား၏ သမုိင္း ႏွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ သမုိင္း ကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့ေပသည္။

ဤသည္ကား နာလႏၵာတကၠသိုလ္ မွ ဆရာေတာ္ ဦးဇင္းေျပာသည့္ တရုတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ရႊန္က်န္း အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။


 ေရွးနာလႏၵာတကၠသိုလ္

 ရႊန္က်န္း အထိမ္းအမွတ္ ခန္းမ Xuanzang Memorial Hall

 
 
 
ရႊန္က်န္း ႏွင္႔ ေမ်ာက္နွင့္တူေသာလူ (Sūn Wùkōng)
 
ရႊန္က်န္း ခရီးစဥ္
 

                        တကၠသီလာ Takkasilā (ယေန႔ ပါကစၥတန္)ဂ်ပန္ျပည္၊ နာယာ Nara ျမဳိ႕ ယာကူရွီဂ်ီ ေက်ာင္းေတာ္ Yakushi-ji

No comments: