Friday, October 21, 2016


Looking for downgrade moon

လမင္းငယ္ကုိရွာေဖြျခင္း

ရက္ရက္စက္စက္ပါပဲ ငါ လမင္းငယ္ကုိ ရွာေဖြခဲ့မိတယ္။
မုိးမုိးေမာက္ေမာက္ ေတာင္တန္းေတြေပၚ သြားပါ ဆုိလုိ႔လည္း ငါသြားခဲ့
မားမားမတ္မတ္ ေခ်ာက္ေတြေက်ာ္ အၿပီးမွာေတာ့ ငါ ေရျပင္က်ယ္ကုိ ေတြ႔ခဲ့ရ
ၾကမ္းၾကမ္းထန္ထန္ လွဳိင္းေတြၾကား ငါ သမုဒၵရာကုိ ျဖတ္
ဝုံးဝုံးဒုိင္းဒုိင္း မုန္တုိင္းေတြၾကား ငါ မေသရုံတမယ္၊
အဲဒီကတဆင့္ ရွည္ရွည္းလ်ားလ်ား ကႏၱရေတြ အုိေအစစ္ ေတြ႔မလားလုိ႔ အေျပးသြားမွာေတာ့
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ စစ္ စစ္ မျဖစ္ရဘူး လူေတြ ေအာ္ဟစ္၊ တကယ္ေတာ့ ငါက အုိေအစစ္ကုိေျပာေနတာပါ၊
ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ ၿငိမ္းျခမ္းေရးအတြက္ စစ္တုိက္ေနတာ  ဒီမွာေတြ႔လား စစ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းျခမ္းသြားတာ
အုိးမုိင္ေဂါ႔ ေရေရလည္လည္ နာဂါစကီးကုိ ငါဖက္ငုိမိၿပီ၊
ဆူဆူညံညံ အေမရဲ႕ေခၚသံေတြၾကား လူဆုိးေတြရဲ႕ ေအာ္သံေတြၾကား၊ ဆရာႀကီးေတြ ဆရာမႀကီးေတြ စစ္ တရား စေဟာေတာ့ ငါ အေဝးဆုံးေျပးၿပီေပါ့။
ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ အေဝးေျပးလမ္းမေပၚေျပး၊ ေျပးရင္း ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ တုိက္မႈေတြေရွာင္
မ်ားမ်ားစားစား ရွိတာက မီးလင္းေနတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာေတြ စက္ရုံ ကုန္တုိက္ႀကီးေတြ မဟုတ္၊ အန္ဂ်ီအုိေတြ ပရဟိတေတြ
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လူတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔
ေကာက္ေကာက္က်စ္က်စ္ လူတစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔
ရရစားစား ပြဲစား ဝယ္ေရာင္းေတြမ်ား ျမန္မာျပည္ျဖစ္ ဆုိတာ တိတိပပကုိ ေရၾကည့္လုိ႔ရတယ္၊
ျဖစ္ျဖစ္ပ်က္ပ်က္ တည္ၿပီးတာနဲ႔ပ်က္တဲ့ လမ္းေတြ၊ ေဆာက္ၿပီးတာနဲ႔ ေပ်ာက္တဲ့တံတားေတြ။
မွန္မွန္ကန္ကန္ အသက္ကုိ ဖက္ႏွင့္ထုပ္ မဟုတ္ တရုပ္ ဇာတ္လမ္းေတြၾကား လယ္ကြင္းေတြကုိေက်ာ္
စြန္႔စြန္႔စားစား ေရစီးထန္ ျမစ္ေတြေခ်ာင္းေတြ ငါ ျဖတ္ခဲ့ေတာ့
တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဒါ ေရစီးေၾကာင္းပါလုိ႔ နက္နက္နဲနဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ျပ
ဆုိးဆုိးဝါးဝါး  မဟုတ္ဘူး မဟုတ္ဘူးလုိ႔  ေနာက္တစ္ေယာက္က ေအာ္ဟစ္ သူသိတာက သဘာဝတရားတဲ့
ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ မျငင္းၾကပါနဲ႔ မျငင္းၾကပါနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္စဥ္ ဒါဟာ ဘုရားသခင္က ဖန္တီး တာ
ၾကံၾကံဖန္ဖန္ အမ်ဳိးကုိခ်စ္ၾကပါ အမ်ဳိးကုိခ်စ္ၾကပါ ေအာ္ဟစ္သူလည္း ေတြ႔ခဲ့ရ
ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ မကသ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗကသ ပဲျဖစ္ျဖစ္ မင္းတုိ႔အသက္ေတြႀကီးေနၿပီ အခ်ိန္စီးေအာင္လုပ္ၾကပါ၊
ဟုိးဟုိးဟားဟား မရယ္လုိက္ပါနဲ႔ ႏွစ္ေလာင္းၿပိဳင္ သုံးေလာင္းၿပိဳင္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ မင္းအဘ ေတြ လက္သည္ မရွာႏုိင္ခဲ့ဘူး ဒါသမုိင္းပဲ။
ေရေရရာရာ ဘာမွ မျဖစ္ ေအာ္သံေတြ တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ အဆဲေတြက မုိးမြန္ ငါ့ကုိရွင္းျပေနတာတဲ့
နီနီရဲရဲ အဖိနွိပ္ခံနင္းျပား ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရး ကုိရဲေဘာ္ မရဲေဘာ္တုိ႔ ငါ ကြန္ျမဴနစ္ကုိ မုန္းတာ သူတုိ႔ မသိ၊
ငုိငုိယိုယုိ ဒရာမာ ဇာတ္ခင္း ကမာၻ႔ ပါဆီက်ဴတက္လူေတြရဲ႕သတင္း၊ တစ္ဘက္မွာေတာ့ အလာအခါဘာ လုပ္ေနၾက
ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္၊ ဒီဇာတ္လမ္းမွာ ပုိက္ဆံနဲ႔ သတင္းေရးတဲ့ မီဒီယာရွိတယ္၊
အဘေတြအေၾကာင္း အေကာင္းေရးတဲ့ မီဒီယာရွိတယ္၊ အမွန္တရားေသြး သူတုိ႔ႏွလုံးသားထဲမွာ မရွိဘူး တိတိက်က်ပဲ။
ေျပာေျပာဆုိဆုိ တစ္ေယာက္က လက္ညုိးထုိးေျပာမယ္ဆုိ၊ တစ္ေယာက္က ေစာက္ရူး ေစာက္ရူးလုိ႔ေျပာ၊
အုိ
ပုိပုိလုိလုိ မရွိ တကယ္ေတာ့ ေနာက္ဆုံးေပၚ ဂိမ္းတစ္ခု ငါေဆာ့ေန၏ လမင္းငယ္ ခုလက္ထိ ငါမမိ။

ရက္ရက္စက္စက္ပါပဲ ငါ လမင္းငယ္ကုိ ရွာေဖြခဲ့မိတယ္။

20/10/2016