Saturday, April 21, 2012

ရြာကေလး Gaildorf


အလုပ္ေတြၿပီးသြားသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းက သူေနေသာ ရြာကေလးတုိ႔ လုိက္လည္ရန္ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္၊ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္အခါျဖစ္ေသာလည္း သူတုိ႔ရြာကေလးကုိ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ လုိက္လည္ျဖစ္သည္၊ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကုိလည္း ထုိရြာကေလးတြင္ပင္ အခ်ိန္ကုန္ႏွစ္ကူးလုိက္မိသည္။


ရြာကေလးသည္ အိမ္ေျခ၄၀ေလာက္ရွိသည္၊ ထူးျခားသည္မွာ ကေလးအေယာက္ တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္၊ မိသားစုတစ္စုတြင္ အနည္းဆုံး ကေလး၃ေယာက္မွ ၅ေယာက္ထိရွိၾကသည္၊ ကေလးအမ်ားစုမွာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္သည္၊ ရြာကေလးသည္ ေတာင္တန္းေျပကေလး ကာရံထားသည္၊ ေခ်ာင္းကေလးတစ္ေခ်ာင္းလည္း စီးဆင္းေနသည္၊ သူတုိ႔ကေတာ့ ျမစ္ river ဟုေခၚသည္၊ စုိက္ခင္းေတြလည္းရွိသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ပန္းစုိက္ၾကသည္။


ရြာကေလးတြင္ ဘူတာရုံလည္းရွိသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားသည္၊ အေဝးေျပး ဘတ္စ္ကားဂိတ္တစ္ခုလည္းရွိသည္၊ ထူးျခားသည္မွာ ေခတ္မွီ၍ ရုိးရာႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈ မပ်က္ေသာ ရြာကေလးျဖစ္သည္၊ တစ္ပတ္ေလာက္ေနလုိက္ရုံနဲ႔ တစ္ရြာလုံးနဲ႔ သိရွိသြားသည္၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးေတြနဲ႔ျဖစ္သည္၊ ရြာကေလးတြင္ ကုန္စုံဆုိင္ ႏွစ္ဆုိင္ေလာက္နွင့္ စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ဆုိင္သာရွိသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ရြာကေလးနဲ႔ ၁၅ ကီလုိမီတာ ေလာက္ေဝးေသာ ၿမိဳ႕ကေလးသုိ႔ သြားေရာက္ ဝယ္ယူေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ထူးျခားသည္မွာ ရြာကေလး၏ အိမ္တုိင္းလုိလုိတြင္ ေနာက္ေဖးတြင္ ဂရင္းေဟာက္စုိက္ခင္းမ်ားရွိၿပီး ေခါင္မုိးမ်ားတြင္ ဆုိလာျပားမ်ားတတ္ထားသည္၊ အိမ္တုိင္းလုိလုိတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္ အနည္းဆုံးရွိသည္၊ ကေလးမ်ား ေခြးမ်ားျဖင့္ ညေနတုိင္းသည္ စည္းကားလွ်က္ရွိသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ရုိမန္ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ရုရွားတုိ႔အမ်ားဆုံး ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိလည္း ကုိးကြယ္က်သူမ်ားလည္းရွိသည္၊ ထုိအတြက္ က်ေနာ္ေရာက္သြားေသာ အခ်ိန္သည္ အီစတာ ကေလးေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္၊

ရြာကေလးတြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားစုမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ားနဲ႔ လယ္သမားမ်ားျဖစ္သည္၊ တစ္အိမ္ေထာင္တြင္ ကားအနည္းဆုံးႏွစ္စီးမွ သုံးစီးရွိၾကသည္၊ မိသားစုစီးကား၊ အလုပ္သြားသည့္ကားႏွင့္ အေပါ့စားကား (အမ်ားအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ကား) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္၊ မာစီဒီး၊ ဘီအမ္တဗလူ နွင့္ ေဗါက္စဂြမ္ အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္သည္။

ရြာကေလးသည္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ စတူးဂတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ကီလုိမီတာ ၂၀၀ အကြာတြင္ရွိေသာ Gaildorf ရြာကေလးျဖစ္သည္၊ ေက်းလက္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေနထုိင္မႈကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေနထုိင္ခြင့္ ရွိေသာလည္း မိမိ၏အျပဳအမႈသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွာ ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစရပါ၊ ငါးဖမ္းခြင့္ အပင္ခုတ္ခြင့္မ်ားကုိ တင္းက်ပ္ထားသည္၊ စာေမးပြဲမရွိေသာ အေျခခံ ပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည္၊ ကေလးမ်ား ကြန္ျပဴတာဂိမ္းကစားမႈရွိေသာလည္း အစြဲအလန္းသိပ္မႀကီးေပ၊ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ မနာလုိ ရန္လုိစိတ္နည္းသည္။

ညေနပုိင္းမ်ား စေနႏွင့္ တနၤဂေႏြေတြမွာေတာ့ အနီးနားကာ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ Scheabischသုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမိသားစုနဲ႔အတူ သြားေလ့ရွိသည္၊ ထုိၿမိဳ႕ေလးသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာလည္း မပ်က္စီးခဲ့ပါ၊ ၿမိဳ႕ကေလးကုိ တည္ေထာင္သူကေတာ့ နာဇီတုိ႔ လက္ခ်က္ျဖစ္ က်ဆုံးခဲ့သည္၊ ထုိၿမိဳ႕ကေလးတြင္ နာမည္ေက်ာ္ St.Michael ဘုရားေက်ာင္းရွိသည္၊ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေခတ္မွီနည္းမ်ားျဖင့္ ပုံစံမပ်က္ စီးပြားမပ်က္ ထိန္းသိမ္းထားသည္၊ ေရွးအက်ဆုံး ဘီယာစက္ရုံရွိသည္၊ ဤေဒသမွ သူမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္ဘီယာေဖါက္က်သည္။

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ေက်းလက္ဂ်ာမန္ ပုံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိေဝမွ်လုိက္ပါသည္။

St. Michale
Schwabisch townmy friend`s 2 daughters


                                              ဒုကမာၻစစ္ က်ဆုံးသူ

                                                      The village