Thursday, February 24, 2011

ေမြေတာ္ကကၠဴနွင့္ အသြင္ေျပာင္း ပအို၀္း


အခါအခြင့္ၾကံဳသျဖင့္ ပအို၀္း ေဒသသုုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က အနည္းငယ္သြားလုုိက္ေသာအခါ ေက်ာက္တစ္လုုံး သုုိ႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ အတူလုုိက္လာေသာ ဂ်ပန္မ်ားက သူတုုိ႕လုုပ္စရာ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ကိစၥမ်ားကုုိ ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ဆက္လုုပ္ၾကသည္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ဂူစခန္းမွ ေမြေတာ္ ကကၠဴ ဘုုရားမ်ားဘက္သုိ႔ထြက္လာခဲ့သည္။

ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘာသာေရးကို ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းၾကသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ စိတ္ရင္းေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ၾကသည္၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ရြာတစ္ရြာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အခမ္းနားဆုံးသည္ ေစတီပုထုိးႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပင္ျဖစ္သည္၊ ပုံမွန္ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ဆရာေတာ္ဘုရားေပၚတြင္ရိွသည္၊ ပအို၀္း တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားသုိ႔ ဘာသာျခားမ်ားကုိ လက္မခံေပ၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ေခၚလာေသာ အိႏိၵယတပ္သားမ်ားႏွင့္ အႏြယ္ဝင္မ်ားကုိ လက္မခံေပ၊ ေဝးကြာေသာ ပအို၀္းနယ္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ကြန္ျမဴနစ္အားေကာင္းခဲ့စဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြျဖစ္ခဲ့သည္၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက်ဆုံးခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးမရွိသည့္အတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာျပန္လည္ကုိးကြယ္ေသာ္လည္း နယ္စပ္နားကပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ဳိ႕သည္ တျခားဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတြက္ သာသနာတည္တန္႔ခုိင္ၿမဲရန္ ႏွင့္ ထုိေဝးလံေသာေဒသမ်ားကုိ သြားေရာက္ရန္ ဆရာေတာ္မ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း ပအို၀္းဆရာေတာ္ဘုရားက ဆုိသည္၊ ပအို၀္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေတာင္ႀကီး၊ မႏၱေလးႏွင့္ ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိၾကသည္ဟု အမရပူရ မဟာဂႏၶာရုံေက်ာင္းတုိက္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးကဆုိသည္။

ေဝးေသာေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ အနည္းငယ္ရွိတုန္းပင္၊ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ တျခားစီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ႀကီးပြားလာသူမ်ား တေျဖးေျဖးနဲ႔ပုိမ်ားလာၿပီျဖစ္သည္၊ အိမ္ကသစ္သားအိမ္ေလးျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုိင္ကယ္အနည္းဆုံးတစ္စီးရွိၾကသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္မ်ားတြင္ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားရပ္ထားၾကသည္၊ ေခါင္မုိးေပၚတြင္ဆုိလာျပားေတြနဲ႔ MRTV4 ကုိၾကည့္ႏုိင္သည္၊ ခ်ယ္ရီ FMကုိ နားေထာင္ေနၾကၿပီ၊ လမ္းတြင္ အမဲသားရၿပီ၊ ဝက္သားရၿပီေရးထားေသာ အိမ္ဆုိင္ေလးမ်ား မ်ားစြာရွိသည္၊ ဆုိင္တစ္ဆုိင္တြင္ အမသားရၿပီလုိ႔ ေရးထားသျဖင့္ က်ေနာ္ေရာ ဘုန္းႀကီးမ်ားပါရယ္ျဖစ္ၾကသည္၊ ေနာက္ေန႔ ဟုိပုံးႏွင့္ ဆီဆုိင္ သြားရင္ ဒီထက္ စိတ္ဝင္စားစရာေတြ႔ဦးမယ္ ဒကာေရလုိ႔ ဦးဇင္းကဆုိသည္။

ဒီလုိနဲ႔ ေမြေတာ္ ကကၠဴ သို႔ေရာက္ခဲ့သည္၊ ျမဴေတြၾကားက လွမ္းၾကည့္ရာ အံ့မခန္းစရာေစတီမ်ားကုိ လွမ္းေတြ႔ရသည္၊ က်ေနာ္သည္ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ေရာက္ဘူးျခင္းျဖစ္၍ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ားကုိ ေတြ႔ရ ဖူးရရာ တကယ့္ amazing အ့ံၾသ၀မ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ပင္၊ သစ္ႀကီးဝါးႀကီးမ်ားအလည္ ကုန္းမုိ႔ျပန္႔ျပန္႔ေလးတြင္ ေစတီေတြ တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ရွိေနျခင္းမွာ ေမြေတာ္ကကၠဴ၏ အံ့မခန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိသုိ႔ ေစတီေတြ တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ရွိေနျခင္းကုိ ပလိပ္တြင္ေတြ႔ဘူးေသာ္လည္း၊ ေမြေတာ္ကကၠဴက တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ပုိမ်ားပါသည္၊ ေစတီပုထိုးေပါင္း ယခုအခါ အသစ္ေရာ အေကာင္းေရာ အပ်က္ေရာျပဳျပင္ထားတာေရာ ၂၅၀၀ ေလာက္ရွိသည္၊ သမုိင္းဆရာႀကီးဦးသန္းထြန္း၏ မွတ္တမ္း ၂၀၀၁ခုႏွစ္တြင္ တြင္ ၂၄၇၈ဆူရွိသည္ဆုိ၏၊ ၁၉၂၈ မွတ္တမ္းအရ ၂၅၄၈ေက်ာ္၊ ၁၉၁၈ မွတ္တမ္းအရ ၂၄၀၂ဆူ၊ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္အရ ေတာင္သူကြမ္းညွပ္(တျဖတ္ျဖတ္) ဆိုၿပီး ၇၆၂၃ ဆူရွိသည္ဟုဆုိသည္။

 ပရိဝုဏ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ဖူးေျမာ္ေသာအခါ ေစတီကမာၻထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသလုိခံစားရသည္၊ ဘုရားဒကာ ဒကာမမ်ား ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳခဲ့ၾကသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ေလးစားၾကည္ညွိမႈသည္ လူကုိၾကက္သီးထေစသည္၊ တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ သာသနာေျမ ေရွးေဟာင္းအေမြပါကား၊ သာဓု သာဓု သာဓုဆုိမိသည္၊ ျပဴျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားက လုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္၊ စကၤာပူ ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးအလွဴမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္၊ တရုပ္လုိ ကမၸည္း ထုိးထားေပးသည္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔ေကာင္းမႈကုိလည္း ေတြ႔ရသည္၊ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ငါတုိ႔အေလးစားဆုံးတစ္ေယာက္ပါလုိ႔ ဆရာေတာ္ကဆုိသည္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေမြေတာ္ ကကၠဴကို တစ္ေခတ္ဆန္းသလုိ ပအို၀္း ေတြကုိလည္းေျပာင္းေစခဲ့ပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ အၿမဲတမ္း ေမတၱာပုိ႔ပါတယ္လုိ႔ဆုိသည္၊ ဒါကေတာ့ ဆရာေတာ္၏ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘုရားပရိဝုဏ္အေရွ႕တြင္ စားေသာက္ဆုိင္အႀကီးႀကီးရွိသည္၊ ခရီးသည္ေတြအတြက္ျဖစ္ႏုိင္သည္၊ က်ေနာ္ကေတာ့ ေဘးနားကဆုိင္တန္းေတြပဲစိတ္ဝင္စားသည္၊ ဘုရားပန္းကပ္ခ်င္ရင္ အဲဒီကဝယ္ခဲ့ႏုိင္သည္၊ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမားေသာ အပင္ႀကီးမ်ား၏ ေအာက္ေျခပင္စည္ကုိပတ္၍ ခုံေတြလုပ္ထားေပးသျဖင့္ ပင္ပန္းကအနားယူႏုိင္သည္၊ ေႏြရာသီဆုိေပမဲ့ ေအးျမမႈကုိရရွိႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္၊ က်ေနာ္က စားေသာက္စရာမ်ားကုိ လုိက္ၾကည့္ေနသျဖင့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္လုိက္လာေသာ ေမာ္ဆရာက မင္းကုိ မနက္စာေကၽြးဘုိ႔စီစဥ္ထားၿပီ၊ တဆီ့ထီလုိေခၚတဲ့ ေဆးေတာ္ပြားေရႏွင့္လည္း ဧည္႔ခံဦးမယ္။
ဘုန္းႀကီးမဟုတ္ပဲ တရားေဟာဆရာ (ကြက္စိတ္)မ်ားကုိ ေမာ္ဆရာမ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ ဘုန္းႀကီးနီးပါးတတ္ၾကသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ေဗဒင္လည္းတတ္သည္၊ နတ္ဆရာ ပေယာဂဆရာတစ္ခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေမာ္ဆရာမ်ားဟုေခၚၾကသည္၊ တဆီ့ထီမွာ ပအို၀္းရုိးရာ အားေဆးရည္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး မ်ားမ်ားေသာက္က ေခါင္ရည္ကဲ့သုိ႔ မူးသည္။ ေဆးျမစ္ အနည္းဆုံးငါးမ်ဳိးေလာက္ကုိစိမ္ထားၿပီး ထုိအရည္မွ ပြားယူရ၍ ေဆးပြားေရဟုလည္းေခၚသည္။
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရား၏ဘဲ႔ြအမည္မ်ားမွာ ကကၠဴ ေမြေတာ္ဘုရား(၁၈၉၃ ကမၸည္း)၊ ေရႊဝက္ကူးဘုရား (နရပတိစည္သူသမုိင္း)၊ ေရႊဝက္ဂူဘုရား(ပအို၀္းပုရပုိက္မ်ား)၊ သက္တူဘုရား(၁၈၁၆ မွတ္တမ္း)၊ ေရႊဂူႀကီးဘုရား (၁၇၉၃ ေခါင္းေလာင္း ကမၸည္း) တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေမြေတာ္ ကကၠဴဟု အမည္တြင္ပုံကုိေျပာဆုိရာ၌ အေထာက္အထားေတြရွိသလုိ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္ေတြလည္းရွိသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က နရပတိစည္သူ တည္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသည့္ သက္တူဘုရားမွ ကက္ကူဘုရားျဖစ္လာသည္ဟုဆုိသည္၊ တစ္ခ်ဳိ႕က ကကုသန္ဘုရားမွ သန္ကုိခ်န္ထား၍ ကကုမွ ကကၠဴသုိ႔ကူးေျပာင္းလာသည္ဟုဆုိသည္၊ က်ေနာ္ယုံၾကည္မိသည္က ယခုအေခၚ ေမြေတာ္ ကကၠဴသည္၊ ပအိုပ္းဘာသာစကား ကက္ ကူ၊ ကက္ = စခန္း၊ကင္းစခန္း ႏွင့္ ကူ=နယ္ျခား ျဖစ္သည္၊ ျပန္ေျပာရလွ်င္ နယ္ျခားစခန္းကဘုရားျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားရွိရာ ကကၠဴရြာေနရာသည္ ဆီဆုိင္ေစာ္ဘြားပုိင္နယ္ႏွင့္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားပုိင္နယ္ အစပ္ေဒသတြင္ျဖစ္သည္၊ ထုိနယ္စပ္တြင္ရွိေသာဘုရားဟု ပအို၀္း လုိေခၚၾကရာမွ ကကၠဴဘုရားျဖစ္လာပုံရသည္။
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားတည္ထားကုိးကြယ္ျခင္းအစကုိလည္း ျမန္မာ သမုိင္းဆရာအခ်ိဳ႕က ပုဂံေခတ္ အေလာင္းစည္သူမင္း (၁၁၇၄-၁၂၁၁) ေဖါင္ဆုိက္ရာမွ တည္ထားကုိးကြယ္သည္ဟုဆုိသည္၊ ပအို၀္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ နရပတိစည္သူမင္း တည္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္ ဟုဆုိ၏၊ ပါးစပ္ေျပာရာဇဝင္မ်ားအရ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသည္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ သာသနာျပဳသူရဲေကာင္း မင္းႀကီးျဖစ္ေတာ္မႈေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ၈၄၀၀၀ အလွဴထဲမွ အလွဴျဖစ္သည္ဟုဆုိ၏၊ ယေန႔တုိင္ ေရတြင္းေဟာင္း၊ ေရကန္ေဟာင္း၊ သိမ္ေနရာေဟာင္း ရွိေသးသည္ဟုဆိုၾကသည္၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ ထူးျခားေသာအရာျဖစ္စဥ္ ၆ခု ရွိသည္ဟုဆုိၾက၏၊ ၎တုိ႔မွာ ဓါတုေစတီ၊ ပရိေဘာဂေစတီ၊ ေရတြင္းေဟာင္း၊ ေရကန္ေဟာင္း၊ ေက်ာင္းေနရာေဟာင္း၊ သိမ္ေနရာေဟာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
(၁) သရီရဓါတ္ေမြေတာ္မ်ားကို ဌာပနာသြင္းၿပီး တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ေစတီဘုရား (ဓါတုေစတီ) ရွိျခင္း
(၂) ေညယ်ငါးျဖာေလးသစၥာကို ထိုးထြင္းသိျမင္ၿပီး မာန္ငါးပါးေအာင္ျမင္ရာ အပရာဇိတပလႅင္ေပါက္ေရာက္ရာ မဟာေဗာဓိပင္ (ေညာင္ပင္)ကို စိုက္ပ်ဳိးထားရွိျခင္း (ပရိေဘာဂေစတီ)
(၃) ရွင္ေသာန ႏွင့္ ရွင္ဥတၱရတို႔ သမုတ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္း ရဟႏ ၱာ သိမ္ေတာ္တည္ရွိျခင္း
(၄) ေက်ာင္းေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား ႂကြင္းက်န္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေနရာ တည္ရွိျခင္း
(၅) ေရတြင္းေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ ေရတြင္းရွိျခင္း
(၆) ေရကန္ေပါင္း (၈၄၀၀၀) ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အထိမ္းအမွတ္ ေရကန္ရွိျခင္း
ဤအရာေျခာက္မ်ဳိးတို႔ အခိုင္အျမဲထင္ရွားတည္ရွိျခင္း ျဖစ္သည္၊

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ပူေဇာ္ထားေသာ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားကုိ လူတုိင္းကုိးကြယ္ခြင့္ရၾကၿပီျဖစ္သည္။
ဘုရားသမုိင္းကုိေျပာၾကရာမွာ
“ဗုဒၶဘာသာတရားတြင္ ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါးကုိ ဆည္းကပ္ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈျပဳရာ၌ ယုံၾကည္မႈသဒၶါတရားအျပင္ အမွားအမွန္ခြဲျခားမႈ၊ က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၿပီး ကုိယ္တုိင္သေဘာေပါက္ ထုိးထြင္းသိျမင္ႏုိင္ေသာပညာတုိ႔ကုိ အေျခခံထားသည္၊
သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာတရားသည္ အျခားေသာဘာသာတရားတုိ႕ကဲ့သုိ႔ ယုံၾကည္မႈသက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဘာသာေရးမဟုတ္ေပ၊ ကုိယ္တုိင္လက္ေတြ႔က်င့္သုံးရေသာ ဘာသာတရားျဖစ္သည္၊ ဗုဒၶဘုရားကုိယ္တုိင္ကလည္း မ်က္ကန္းယုံၾကည္မႈကုိ အားမေပးေခ်၊
ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကုိ ဌာပနာသြင္း ကုိးကြယ္ ပူေဇာ္ၾကရာ၌ ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားေစတီသည္လည္း တစ္ဆူအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။”

ဦးေအာင္ခမ္းထီ
ဥကၠ႒
ပအို၀္းအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ အထူးေဒသ ၆
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ
ဟူ၍ ဘုရားသမုိင္းစာအုပ္တြင္ အစ၌ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။


ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ေရွးေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ေတြႏွင့္ ပန္းပုရုပ္မ်ား၏လက္ရာကား ထူးျခားလွေပသည္၊
ထီးေတာ္အေဟာင္းမ်ား

                                                   စကၤာပူ ေရႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးအလွဴ
                                                ျပဳျပင္ဆဲ 
  
                                                         ဆင္ခံဘုရားႏွင့္ ပအို္းလုံျခံဳေရးတပ္  
ကုိးကား
ေမြေတာ္ ကကၠဴဘုရားသမုိင္း
ကကၠဴေစတီစု ေလ့လာေရးမွတ္တမ္း၊ ဦးသိန္းသန္းထြန္း၊ ဦးခြန္ရာမ
ေမြေတာ္ကကၠဴ၊ မုိႏုိေလး
ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဦးဇင္းတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား၊

Wednesday, February 16, 2011

က်ေနာ့္နာမည္ ခန္ (My name is Khan)


နာမည္တစ္ခုကုိ အစျပဳၿပီးျဖစ္သြားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးကုိရုိက္ထားတဲ့ Bollywood ရုပ္ရွင္ကားတစ္ကားျဖစ္ပါသည္၊ ျပသသြားတာ တစ္ႏွစ္ရွိေပမဲ့ ခုမွၾကည့္ျဖစ္ပါသည္၊ post 9/11 America ရဲ႕အေျခအေနတစ္ခ်ဳိ႕ကုိတင္ျပသြားသလုိ၊ အစၥလာမ္ႏွင့္ တစ္ျခားသူေတြရဲ႕ျခားနားမႈေတြကုိ ျပသြားသလုိ၊ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ လြဲမွားတဲ့အျမင္ေတြကုိ ေဖၚျပသြားသည္၊ ဥပမာ ဂ်ီဟတ္ ႏွင့္ ကုိရာဘာနီ စကရီဖုိင္းေတြကုိရွင္းျပသြားသည္၊ ခရစ္ယာန္ေတြကုိပဲ လူရာသြင္းခ်င္ေသာ အေမရိကန္အသုိင္းအဝုိင္း အခ်ဳိ႕ကုိ ေထာက္ျပသြားတာက အႀကိဳက္ေတြ႔စရာပါပဲ၊ အထူးသျဖင့္ လူသားႏွစ္ဦးရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကုိ ထိခုိက္စြာတင္ျပသြားတဲ့ ဒါရုိက္တာ Karan Johan ကုိေလးစားမိပါသည္၊ သရုပ္ေဆာင္ေကာင္းတဲ့ ရွရြတ္ခန္ Shah Rukh Khan ႏွင့္ ကာဂ်ဳိ Kajol တုိ႔ အပီသရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါသည္။


ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့၊ ကုလားျပည္က ကုိလုိနီနာမည္ဘုံေဘမွ မူဘုိင္းလုိ႔ ေျပာင္းထားတဲ့ၿမိဳ႕စြန္ေလးဆီက အဖြားႀကီးတစ္ေယာက္မွာ သားႏွစ္ေယာက္ရွိသည္၊ သားႀကီးကပုံမွန္မဟုတ္ ဒါေပမဲ့သူမွာထူးျခားခ်က္ေတြရွိတယ္၊ ျပင္တာျပဳတာဝါသနာပါသည္၊ သားငယ္က စာေတာ္သည္၊ လူေတြကအရူး က်ပ္မျပည့္လုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ သားႀကီးကုိပဲဦးစားေပးတဲ့အေမကုိ သားငယ္ကသိပ္မေက်နပ္၊ သားငယ္ ၁၈ႏွစ္အျပည့္မွာ အေမရိကကုိ စေကာလားရွစ္ ပညာသင္ခြင့္ရၿပီး အဲဒီမွာပဲအေျခခ်ေနထုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္၊ အိမ္ေထာင္က်ေတာ့ အေမကိုုိ အေမရိကကုိေခၚရာ၊ သားႀကီးမပါရင္မလုိက္ဟုဆုိခဲ့သည္၊ ေခၚယူဘုိ႔စီစဥ္ေနတုန္းမွာပဲ အေမဆုံးပါးသြားခဲ့သည္၊ ဒီလုိနဲ႔ သားႀကီး ရစ္ဗန္္ Rizwan Khan တစ္ေယာက္ ညီ ဇခရာ Zakir Khan စီေရာက္လာခဲ့သည္။


ရစ္ဗန္၏အေလ့တစ္ခုမွာ စကားေတြကုိ အမွတ္ရေစသည္၊ တစ္ခါတစ္ေလ ထပ္တလဲလဲေျပာသည္၊ နဖူးထိပ္က ဆံပင္ေလးကုိ ကုိင္ေလ့ရွိသည္၊ လက္ထဲတြင္ ေက်ာက္ခဲေလးေတြကုိလွည့္ၿပီး ပုတီးစိတ္သလုိ လုပ္ေနေလ့ရွိသည္၊ ညီစီေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပဲ ညီရဲ႕မိန္းမ ဟာဆီယာက ဆလမ္မာေလးကြမ္းဘုိင္ ဟုႏႈတ္ဆက္ရာမွအစျပဳၿပီး ရစ္ဗန္္သည္ Asperger’s Syndrome ေဝဒနာခံစားေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားသည္၊ ဟာဆီယာသည္ နယူးေယာက္ ဘရြက္ကလင္းကျဖစ္ၿပီး စိတ္ပညာရွင္ဆရာမတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊ ဟာဆီယာ၏ အကူအညီျဖင့္ ရစ္ဗန္္တစ္ေယာက္ တုိးတက္မႈရွိလာသည္၊ ဟာဆီယာက သ႔ူကုိဗီြဒီယုိကင္မရာေလးဝယ္ေပးသည္၊ လူေတြေၾကာက္သည္အခါ သုံးရန္ျဖစ္သည္၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သူကလူေတြကုိဘယ္ေတာ့မွ တည့္တည့္မၾကည့္၊ ညီ ဇခရာ ၏အကူအညီျဖင့္ Herbal products ေရာင္းသူျဖစ္လာသည္၊ သူ၏ျပင္းျပေသာ အသံေတြေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ အဝါေရာင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြက ဆံပင္ညုပ္တဲ့ေကာင္မေလး မန္ဒရာ Mandira နဲ႔ေတြ႔ဆုံေစခဲ့သည္။

တကယ္ေတာ့ မန္ဒရာသည္ divorce လုပ္ထားေသာ သားတစ္ေယာက္၏အေမျဖစ္သည္၊ မန္ဒရာသည္ မိဘေပးစားေသာ သူကုိလက္ထပ္ၿပီး အေမရိကေရာက္လာသည္၊ ထုိေနာက္သူ႔ခင္ပြန္းက တျခားမိန္းမကုိႀကိဳက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲသြားသည္၊ သူ႔တြင္ ဆာမိေခၚ ဆမ္ဟုေခၚေသာ သားတစ္ေယာက္ရွိသည္၊ ဆမ္သည္ သူ႔အတြက္ အသက္ ဘဝျဖစ္သည္။


ညီျဖစ္သူ ဇခရာ က ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ လက္မထပ္ရန္ တားေနသည့္ၾကားက ရစ္ဗန္္သည္ မန္ဒရာႏွင့္ လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္၊ တစ္ေယာက္က အလာကုိရွစ္ခုိးေနစဥ္မွာ၊ တစ္ေယာက္က သီဝဘုရားကုိ ပူေဇာ္ကာ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္း အဆင္ေျပစြာေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္၊ မန္ဒရာ ႏွင့္ဆမ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ ဆာနိမ္းမ်ားကုိ မန္ဒရာခန္ႏွင့္ ဆာမီရာခန္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္၊ သူတို႔သည္ အိမ္ႏွီးနားခ်င္းျဖစ္ေသာ ဆာရာ၊ မက္ခ္ တုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေနထုိင္ၾကသည္၊ သူတုိ႔၏သား ရီဆီႏွင့္ ဆမ္တုိ႔သည္ အရင္းနီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ ထုိသုိ႔ေပ်ာ္ရြင္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ မိသားစုဘဝမ်ားသည္ 9/11 အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္သည္၊ 9/11ေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္လူျဖဴမ်ားသည္ ေတာင္အာရွသားမ်ားကုိ အညိုးထားရန္ရွာ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားလုပ္လာၾကသည္၊ အိမ္နီးခ်င္း မက္ခ္တစ္ေယာက္ အာဖဂန္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေသဆုံးသြားသည္၊ ထုိအတြက္ ရီဆီက သူ႔အေဖကုိ မြတ္ဆလင္မ်ားသတ္လုိက္သည္ဟု အယူစြဲ၍ ဆမ္ကုိမေခၚေတာ့ေပ၊ ဆမ္ကအတင္းလုိက္ေခၚရာမွ ေဘာလုံးကြင္းတြင္ လူငယ္တစ္စု၏ Racial တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ေသဆုံးသြားသည္။


မန္ဒရာတစ္ေယာက္ သားေသဆုံးမႈအတြက္ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ရသည္၊ သူ႔ကုိယ္သူအျပစ္တင္ရင္း သူသာမြတ္ဆလင္ ခန္ႏွင့္ လက္မထပ္ခဲ့ရင္၊ ဆာနိမ္းမ်ားကုိ မန္ဒရာခန္ႏွင့္ ဆာမီရာခန္အျဖစ္မေျပာင္းလဲခဲ့ရင္ သားဆမ္တစ္ေယာက္ဒီလုိ ရက္စက္စြာ အသတ္ခံရမည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ျပီး ရစ္ဗန္ခန္ကုိအမုန္းပြားကာ သူ႔ေရွ႕ကထြက္သြားဘုိ႔ေတာင္းဆုိလုိက္သည္၊ ရုိးသားေသာရစ္ဗန္က သူထြက္သြားပါမည္၊ ဘယ္အခ်ိန္ခါျပန္လာရမလဲေမးရာ၊ လူေတြကုိလုိက္ေျပာလုိက္၊ ၿပီးရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမၼတကုိေျပာလုိက္ ငါ့နာမည္ခန္၊ ငါဟာအၾကမ္းဖက္ သမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔၊ My name is Khan, I am not a terrorist ၿပီးရင္ျပန္လာခဲ့လုိ႔ဆုိလုိက္သည္။


ထုိေန႔ကစၿပီးရစ္ဗန္တစ္ေယာက္ သမၼတကုိ My name is Khan, I am not a terrorist လုိ႔ေျပာရန္ ခရီးစထြက္လာသည္၊ လမ္းခရီးတြင္ အေမရိကန္မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္၏ 9/11ေနာက္ပုိင္း ခြဲျခားခံရမႈေတြကုိ ၾကံဳရေသာ္လည္း စိတ္မပ်က္ခဲ့ပဲ သမၼတကုိေတြ႔ရန္ခရီးဆက္ခဲ့သည္၊ LA ဗလီတြင္ အစြန္းေရာက္မြတ္ဆလင္မ်ား၏ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကုိ FBI ကုိသတင္းေပးခဲ့သည္၊ LA တြင္ သမၼတကုိေတြ႔၍ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား ငါ့နာမည္ခန္၊ ငါဟာအၾကမ္းဖက္ သမားတစ္ေယာက္ မဟုတ္ဘူးလုိ႔၊ ေျပာေနခ်ိန္မွာပဲ လုံျခံဳေရးေတြရဲ႕ ရုိက္နွက္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္၊ terrorist ဆုိတာနဲ႔ေၾကာက္ၾကပုံ အေမရိကန္သမၼတေဂ်ာ့ဘြတ္ ေသမွာေၾကာက္ပုံေတြက အမွတ္ရေစသည္၊ ဒါေပမဲ့သူ႔ရဲ႕ေျပာဆုိပုံကုိ အလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ေတြက ရုိက္ယူခဲ့သည္။


ထုိအလုပ္သင္ သတင္းေထာက္ေတြရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ရစ္ဗန္တစ္ေယာက္ မီဒီယာတြင္ထင္ေပၚလာၿပီး ႏွိပ္စက္ေမးျမန္းခံေနရာမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္၊ လူေတြက သူဘာျဖစ္လုိ႔ သမၼတႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္သလဲကုိ စိတ္ဝင္တစား သိခ်င္လာၾကသည္၊ ရစ္ဗန္တစ္ေယာက္ကေတာ့ သမၼတနဲ႔ေတြ႔ႏုိင္ရန္ ခရီးဆက္ဆဲပါပဲ၊ ဒီလုိနဲ႔ အေမရိကန္မွာ ေမာ္လီမုန္တုိင္းႀကီးက်ေရာက္လာပါသည္၊ ေဂ်ာ့ဘြတ္အစုိးရသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီခဲ့ျခင္းမရွိ မီဒီယာမွ တင္ျပလာမွ ေနွာင့္ေႏွးစြာအကူအညီမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္၊ အထူးသျဖင့္ လူမဲအမ်ားဆုံးေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားကုိ ကူညီမႈေႏွးေကြးခဲ့သည္၊ ထုိအထဲတြင္ ေဂ်ာ့ဂ်ီယာက ဝီဟီမိနားေဒသလည္းပါသည္၊ ရစ္ဗန္တစ္ေယာက္ သူခင္မင္မိတ္ေဆြျဖစ္ခဲ့ရေသာ မာမာဂ်ယ္နီ ႏွင့္ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ဆံပင္ ဂ်ဳိးလ္ တုိ႔ကုိကူရန္ထြက္လာခဲ့သည္၊ သတင္းေထာက္မ်ား ေထာက္ခံသူမ်ားလုိက္လာၿပီး အစုိးရအကူအညီမပါပဲ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ဝီဟီမိနားကုိျပန္လည္ထူေထာင္ၾကသည္၊ သတင္းေထာက္မ်ားက ရစ္ဗန္တစ္ေယာက္ ဘာျဖစ္လုိ႔ သမၼတန႔ဲ ေတြ႔ခ်င္တာလဲကုိ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္၊ မန္ဒရာတစ္ေယာက္ ထုိသတင္းၾကားၿပီး ရစ္ဗန္ရွိရာ ဝီဟီမိနားသုိ႔လုိက္လာသည္၊ တစ္ဘက္တြင္လည္း သား ဆမ္ကုိသတ္ေသာ လူငယ္မ်ားကုိ ရီဆီ၏ဝန္ခံခ်က္ေၾကာင့္ ေဖၚထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္၊ ရစ္ဗန္၏ႀကိဳးပမ္းမႈကုိၾကည့္ၿပီး ရီဆီတစ္ေယာက္ သူထိမ္ခ်န္ထားေသာ ဆမ္ေသဆုံးမႈကုိ ဝန္ခံျခင္းျဖစ္သည္၊ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးခါနီးတြင္ သမၼတေျပာင္းေတာ့မည္ျဖစ္၍ သမၼတႏွင့္ေတြ႔ရန္ ခရီးဆက္ဘုိ႔ အသြားမွာ မန္ဒရာေရွ႕မွာပင္ မြတ္ဆလင္အစြန္းေရာက္ တစ္ဦး၏ဒါးျဖင့္ထုိးျခင္းကုိခံလုိက္ရသည္။


ျပန္လည္သတိရလာေသာအခါ အေမရိကတြင္ သမၼတအသစ္ျဖစ္ေနေပၿပီ၊ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ သမၼတႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ႀကိဳးစားရာ ေနာက္ဆုံး သမၼတ အုိဘားမားနဲ႔ေတြ႔ဆုံခြင့္ရခဲ့သည္၊ ၿပီးေတာ့ My name is Khan, I am not a terrorist ဟုေျပာခြင့္ရခဲ့သည္။


ၾကည့္၍ေကာင္းေသာ ရုပ္ရွင္တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္၊ ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ႀကိဳက္ေသာအခန္းမ်ားမွာ အေမကသားကုိ အယူမမွားေစရန္အတြက္ ပုံေလးဆြဲၿပီး ကမာၻေပၚမွာ လူႏွစ္မ်ဳိးပဲရွိတယ္၊ ေကာင္းတာလုပ္ေသာ လူေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆုိးတာလုပ္ေသာ လူဆုိးမ်ားပဲျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ဘာသာကုိးကြယ္ကုိးကြယ္ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ လူေကာင္း၊ ဆုိးတာလုပ္ရင္ လူဆုိးပဲျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိျပထားသည္။


ေနာက္တစ္ခုက သမၼတဘြတ္ George W. Bush ရဲ႕ အာဖရိကရန္ပုံေငြပြဲတြင္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္၍ တက္ေရာက္ခြင့္မေပးေသာအခါ $500 ေပးၿပီး Honey Keep it ‘This is for those who are not Christians in Africa.’ အေမရိကန္ရဲ႕ ခရစ္ယာန္ဦးစားေပးမႈကုိေလွာင္ခဲ့ပုံ။


ကုိးကြယ္တဲ့ ဘာသာမတူေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနထုိင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ မြတ္ဆလင္ခင္ပြန္း၊ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီး၊ ခရစ္ယာန္အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ လွပစြာျပထားၿပီး၊ ဝီဟီမိနားမွာရစ္ဗန္အတြက္ church မွာ ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ဆံပင္ ဂ်ဳိးလ္တုိ႔က သီခ်င္းဝုိင္းဆုိေပးတာေတြက ခ်စ္စရာေကာင္းပါသည္။


ျပင္းထန္တဲ့ အေမရိကန္လူျဖဴတစ္ခ်ဳိ႕က ဒီရုပ္ရွင္ကားကုိ အဆုိးေဝဖန္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ဆင္ဆာ အျဖတ္မ်ားသျဖင့္ ဒါရုိက္တာ စိတ္ပ်က္ခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္၊ ဒါရုိက္တာ ေပးခ်င္တာကုိလည္း က်ေနာ္လည္း ဆင္ဆာျဖတ္လိုက္ပါသည္။


အျပစ္မဲ့လူသားတစ္ေယာက္အေၾကာင္းမဲ့ ေသဆုံးျခင္းဟာ လူသားထူႀကီးတစ္ရပ္လုံးေသဆုံးျခင္းပါပဲ ဆုိတာကုိပါပဲ။ အေမရိကန္မြတ္ဆလင္ တစ္ေယာက္၏ 9/11ေနာက္ပုိင္း ခြဲျခားခံရမႈေတြက၊ အေမရိကမွာ တကယ္ပဲလြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္မႈရွိပါသလား၊ ဒါဆုိရင္ နယူးေယာက္မွာ ဗလီတစ္ခုေဆာက္ခြင့္ကုိ ဘာလုိ႔ကန္႔ကြက္ၾကပါသလဲ၊ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ေၾကာင့္လုိ႔ဆုိၾကပါတယ္၊ ဒါဆုိရင္ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြသြားၿပီး ဘာလုိ႔ church ေတြေဆာက္ခဲ့ၾကပါသလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြက်န္ခဲ့ပါသည္။


အေတြးထဲမွာေတာ့ ျပင္းထန္တဲ့ အေမရိကန္လူျဖဴေတြလက္ခံရမွာက မြတ္ဆလင္တစ္ဦးရဲ႕သား၊ ကြ်န္မ်ဳိးႏြယ္စုကဆင္းသက္လာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခင္ပြန္းဟာ ႏုိင္ငံဦးေသွ်ာင္ သမၼတတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ ၿပီးေတာ့သူဟာ အာဖရိကန္ေသြးတစ္ဝက္ပါပါတယ္၊ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ သမုိင္းမွာ ရာဇဝင္တင္ခဲ့ပါၿပီ၊ ဒါအေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီပါ။

ဒါေပမဲ့ဘုရားသခင္ကလြတ္လုိက္တာဆုိၿပီး ေရကူးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကုိေတာ့မလာခဲ့ပါနဲ႔လုိ႔။


ရုပ္ရွင္တစ္ကားကုိခံစားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္၊ မည္သည့္ဘာသာကုိမွာရည္ညႊန္းျခင္းမရွိပါ။